Kmetijstvo objavil

Kmetijska politika EU in njeno delovanje

Kmetijska politika EU ali skupna kmetijska politika, zagotavlja ustrezno proizvodnjo hrane znotraj Evrope, skrbi pa tudi za obstoj trajnostnih podeželskih skupnosti in omogoča delovanje na področju upravljanja z vodami, podnebnih sprememb, biološke raznovrstnosti in obnovljive energije.

Pred denimo več kot 50 leti je bila pomembna predvsem zadostna količina hrane, saj so si morali ljudje opomoči od druge svetovne vojne. Proizvodnjo hrane je bilo potrebno subvencionirati, kakor tudi cene z odkupi presežkov. Danes pa je cilj kmetijske politike EU zagotavljati, da proizvajalci hrane proizvajajo zadostne količine varne in kakovostne hrane, da sodelujejo pri vsestranskem gospodarskem razvoju podeželskih območij ter da izpolnjujejo stroge okoljske standarde in skrbijo tudi za dobrobit živali.

Potrošniki se vedno bolj zanimajo za kakovost živil, zato jim prostovoljne oznake EU pomagajo pri izbiri pri nakupu. Oznake za hrano iz tradicionalnih sestavin in tradicionalne pridelave, živila z geografskim poreklom in oznake za ekološko pridelano hrano povečujejo konkurenčnost evropskih živil na svetovnem trgu.

Finančne varovalke za podporo kmetom se sicer še uporabljajo, vendar veliko bolj selektivno, denimo ob nujnih primerih kot so naravne nesreče, izbruhi bolezni živali in podobno. EU dopolnjuje prihodek kmetov z neposrednimi plačili, v zameno pa morajo kmetje izpolnjevati higienske standarde, standarde varnosti živil, zdravje in zaščito živali in varstva krajine.

Vendar pa kljub temeljiti prenovi kmetijske politike v zadnjih letih še vedno ostaja potreba po novih reformah, ko se bo 2013 iztekel sedanji program financiranja. Zaradi porasta števila prebivalstva in zaradi velike potrošnje mesa, bo potrebno do 2050 svetovno proizvodnjo hrane podvojiti.

 Vir:

http://europa.eu/pol/agr/index_sl.htm (09.08.2012)

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook