Kmetijstvo objavil

Kmetijska zbornica: za večino napak niso krivi kmetje

Ljudje na terenu jokajo: “Toča mi je vse stolkla, zdaj sem pa dobil odločbo, da moram vrniti subvencije”

Ljubljana
– Benedikt Jeranko, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, je pred dnevi na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni
napovedal, da bo moralo nekaj tisoč kmetov, vključenih v
kmetijsko-okoljske ukrepe in v ukrepe za kmetovanje na območjih z
omejenimi možnostmi za to dejavnost, letos v proračun vrniti več kot
štiri milijone evrov.

 

Razlogi
za to so po direktorjevih navedbah preveč prijavljenih površin, kot jih
v resnici obdelujejo, neopravljeno zahtevano izobraževanje… Toda
upravni odbor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ugotavlja
nasprotno: za večino napak zagotovo niso krivi kmetje, temveč sistemske
napake.

Večina vračil
je posledica spreminjanja predpisov in pogojev po vstopu v ukrep. Po
mnenju zbornice prihaja do razhajanj tudi zato, ker se za nadzor
podatkov zdaj uporablja drugačen sistem kot leta 2004, ko so se zajemali
podatki o zemljiščih. “Zahtevamo analizo, v katerih primerih je za
napake odgovorna agencija in v katerih kmetje. Tam, kjer je odgovornost
kmetov, tudi prosimo, da se dolg poračuna ob izplačilu ukrepov kmetijske
politike za leto 2008. Ljudje na terenu namreč jokajo. Poglejte, toča
mi je vse stolkla, zdaj sem pa dobil odločbo, da moram vrniti prejeti
denar,” opozarja predsednik kmetijske zbornice Ciril Smrkolj.

Težave
so tudi pri javnih razpisih za ukrepe iz Programa razvoja podeželja.
Jeranko je vloge, prispele na te razpise, na predavanju v Gornji Radgoni
z naslovom Kje kmetje izgubljajo denar? označil za šlampasto
pripravljene, a prav natančni pri svojem delu niso niti kmetijski
uradniki. Skoraj dva tisoč kmetov, ki so oddali zahtevek za subvencije
za leto 2008, je namreč dobilo poziv za dopolnitev. Če tega ne bodo
storili, jim bodo vlogo zavrgli kot nepopolno. Toda pozor! V pojasnilu
agencije, zakaj je vloga nepopolna, med drugim piše, “da je zaradi
aplikacije napake prišlo do nepravilno izpolnjenega obrazca”. Za
pripravo računalniškega programa pa je odgovorna agencija, ne kmet ali
kmetijski svetovalec, ki mu je vlogo pomagal izpolniti!

Zapleti
so tudi z javnim razpisom za prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne
pese. Kmetijsko ministrstvo je razpis objavilo minuli petek popoldne, že
v torek opolnoči pa se je končal, ker je bil porabljen ves predvideni
denar (5,8 milijona evrov) iz evropskega kmetijskega jamstvenega sklada.
Ker pa so se razpisni pogoji spreminjali še tik pred objavo razpisa in
ker je glavnina vlog prispela iz Prekmurja, kmetje iz drugih delov
Slovenije, ki so se ogorčeni obrnili na kmečki sindikat, sumijo, da so
bili nekateri vlagatelji vnaprej seznanjeni s spremembami, zato so lahko
vlogo oddali tako hitro. Po naših informacijah naj bi ministrstvo danes
objavilo dodaten razpis.

Viri: Dnevnik

OBJAVIL/A TATJANA PIHLAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook