Kmetijstvo objavil

Kmetijski ministri EU o prihodnjem polletnem deovnem programu in o stanju v sektorju mleka

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je12.
7. 2010  udeležil rednega zasedanja kmetijskih ministrov EU, na katerem
je belgijsko predsedstvo predstavilo svoj delovni program na področju
kmetijstva in ribištva. Ministri so na zasedanju obravnavali tudi
poročilo skupine na visoki ravni za mleko, kjer je minister Židan
poudaril potrebo po označevanju porekla mleka. Ob robu zasedanja je
predvideno, da se bo minister sestal tudi z evropsko komisarko za
ribištvo, Mario Damanaki in predsednikom Odbora za kmetijstvo in razvoj
podeželja pri Evropskem parlamentu, Paolom De Castrom.


Delovni program belgijskega predsedstva

S prvim julijem je predsedovanje Svetu EU prevzela Belgija, ki namerava
med drugim nadaljevati s poglobljeno razpravo o prihodnosti Skupne
kmetijske politike (SKP) po 2013. Druga prioriteta predsedstva bo
predstavljala obravnava poročila skupine na visoki ravni za mleko z
namenom doseči dolgoročno stabilnost mlečnega sektorja v EU. Še pred
koncem leta namerava predsedstvo pričeti politično razpravo o
zakonodajnih predlogih za mlečni sektor. Predsedstvo bo posebno
pozornost namenilo tudi zakonodajnim vprašanjem v okviru poenostavitve
SKP in boljšega delovanja agroživilske verige. Predvidena je tudi
razprava o reviziji evropske politike o kakovosti kmetijskih proizvodov
in nadaljevanje razpravo o reformi Skupne ribiške politike. Predsedstvo
namerava nadaljevati aktivnosti na področju dobrobiti živali in iskanja
dogovora med Svetom EU ter Evropskim parlamentom glede uredbe o novih
živilih in začeti obravnavo novega predloga Komisije glede gojenja
gensko spremenjenih rastlin.

Poročilo skupine na visoki ravni za mleko Komisija je v oktobru 2009
ustanovila posebno skupino na visoki ravni za mleko. Cilj skupine je
bila proučitev srednjih in dolgoročnih ukrepov za stabilizacijo v
sektorju mleka zlasti v povezavi s predvidenim opuščanjem mlečnih kvot v
letu 2015. Komisija je na zasedanju predstavila poročilo o rezultatih
dela te skupine. Minister Židan je v razpravi poudaril, da so
priporočila skupine na visoki ravni za nadaljnjo stabilnost sektorja
pomembna in da je dolgoročno treba izenačiti pogajalsko moč med
posameznimi pogodbenimi strankami v agroživilski verigi. Minister je
tudi poudaril, da je za slovenski mlečni sektor pomembno označevanje
porekla mleka in povedal, da je v povezavi z zmanjševanjem negativnim
vplivov podnebnih sprememb zelo pomembno krajšanje transportnih poti,
kar lahko za slovenski mlečni sektor predstavlja tudi prednost.
 
Vir: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MARUŠA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook