Kmetijstvo objavil

Komenski župan – odločno proti nelegalnim ekovasem

Kras  zadnja leta postaja vse bolj zanimiv kot turistična destinacija hkrati pa  postaja tudi priljubljena destinacija nelegalnih naselitev. Na kraških gmajnah, v gozdovih ali na travnikih se pojavlja iz leta v leto vse več počitniških prikolic, zabojnikov, lesenih lop ali šotorov v katerih bi prišleki kar živeli – pa čeprav zakonodaja na Krasu ne dopušča možnost bivanja izven ureditvenih območij naselij. Prav zaradi tega je občina Komen sprožila široko akcijo proti nezakonitemu bivanju izven naselij.

Prvi takšen primer se je v občini zgodili že leta 2007 na območju vasi Gorjansko v neposredni bližini italijanske meje. Takrat je gospa iz Ljubljane sprva postavila počitniško prikolico in pričela v njej bivati. Počitniški prikolici sta se čez čas pridružila še dva zabojnika in večje število domačih živali. »Naselje« je bilo brez sanitarij, po vodo pa je gospa hodila iskati kar na bližnje pokopališče. Stvar je šla tako daleč, da so morale posredovati pristojne ustanove in preprečile nezakonito bivanje v barakarskem naselju.

Še en tak primer se je v lanskem letu ravno tako zgodil v občini Komen pri vasi Nadrožica.  Skupina ljudi je najela gozdno zemljišče in postavila lesene objekte, ki pa so jih po posredovanju gozdarske inšpekcije odstranili. Tako so se novi uporabniki zemljišča odločili, da kljub temu ostanejo, obdelujejo zemljo in redijo konje. Za bivalni prostor pa so si postavili indijanski šotor. Do oporekanj med domačini in novimi prebivalci je prišlo, ker naj bi ti zadnji lokev (ali kal za zbiranje deževnice) zagradili pred vaščani. Strpnosti  pa je naredilo konec dejstvo, da je lastnica kmetijskega zemljišča vložila prošnjo za gradnjo osmih kmečkih lop in sklednjev.

Prav zaradi vse pogostejših primerov nezakonitega bivanja na kmetijskih zemljiščih je občina Komen konec avgusta na svoji spletni strani objavila razlago občinskega prostorskega odloka, ki pravi »’Postavitev počitniških prikolic izven poselitvenih območij je prepovedana’ razlaga tako, da je izven poselitvenih območji prepovedana postavitev počitniških prikolic, bivalnih zabojnikov, šotorov in drugih podobnih objektov, katerih namen je praviloma začasno prenočevanje in bivanje, ter je v navedenih objektih izven poselitvenih območji prepovedano bivati.’«

Župan Danijel Božič skupaj z občani upa, da bodo na ta način rešili vse tovrstne probleme. »Ker marsikateri lastnik ali najemnik zemljišč niti ne ve, da z nezakonitim širjenjem gradnje in poselitvijo na kmetijskih zemljiščih krši odlok, bo Občina Komen v kratkem poslala vsem predsednikom vaških skupnosti obvestilo s prošnjo, naj v primeru, da se na njihovem območju nahajajo takšne gradnje, to sporočijo na Občino Komen.«

»Nisem proti ideji ekovasi«Namige češ, da komenska občina nasprotuje ideji ekovasi pa župan odgovarja: »Nisem proti ideji ekovasi.  Če to ni le pretveza za začetno pridobitev javnih sredstev, so taki koncepti dobrodošli tudi pri nas. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so bile naše vasi v veliki meri trajnostne še donedavno, saj so bile energetsko in prehransko samooskrbne, obenem pa so imele tudi živo vaško dogajanje, v katerem so se ljudje med seboj poznali, komunicirali in sodelovali, kar naj bi bile vse lastnosti ekovasi. Nikakor pa ne bomo dovolili, da se to nedovoljeno počne izven poselitvenih območij na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.« Saj kot pravi sam, je samovolja nekaterih posameznikov ponekod že prešla v pravo prostorsko anarhijo.  

Kot kažejo podatki se je problem nezakonitih naselij razširil tudi v sosednjo občino Sežana, vendar se tam ljudje bolj pogosto obračajo na pristojne institucije. 

Problem nelegalno postavljenih naselij večkrat pride na dan tudi s pomočjo medijev.  Eden takšnih se je zgodil pred dvema letoma, ko je skupina ljudi pri Rubijah najela dobrih sto hektarjev kmetijskih zemljišč in brez dovoljenja postavila lesene lope. Kot so takrat trdili domačini so vodo za napajanje živali in elektriko speljali brez dovoljenj,  zemljišča so ogradili z žico in zaprli nekatere javne poti. Po dveh letih je na zemljišču ostalo še nekaj konj, katerim le občasno pripeljejo vodo.

Vir:Primorske novice, 13. septembra 2011

 

Martina Vodopivec

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook