Kmetijstvo objavil

Komisija objavila izhodišča o prihodnji skupni kmetijski politiki do leta 2010

Komisija je danes v četrtek objavila težko pričakovani dokument o
prihodnji Skupni kmetijski politiki (SKP), pripravljen na podlagi
obširne javne razprave v letu 2010. Po prvih ocenah dokument Komisije
predstavlja dobro osnovo za nadaljnje razprave o reformi SKP, saj
izpostavlja strateško vlogo kmetijstva. V sporočilo se tudi predlaga
ohranitev močne skupne politike na ravni EU, ki naj bi prispevala k
ohranjanju zadostne proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju z
naravnimi viri in zagotavljala uravnotežen razvoj podeželja. Podrobnejša
stališča bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko
pripravilo šele po temeljiti analizi predloga in na podlagi širše javne
razprave. Prva izmenjava mnenj bo potekala prihodnji teden na zasedanju
nacionalnega Sveta za kmetijstvo, širša razprava pa na javni
predstavitvi, ki jo bo ministrstvo organiziralo še v mesecu decembru.
Komisija bo Sporočilo uradno predstavila na zasedanju Sveta EU
kmetijskih ministrov konec novembra. 

Za izvedbo reforme SKP so v poročilu omenjene tri širše politične
možnosti. V prvi so predvidene le korekcije sedanje SKP. V drugi
možnosti gredo spremembe v smeri bolj uravnotežene, usmerjene in
trajnostne podpore. Tretja, bolj radikalna možnost, pa predvideva celo
postopno ukinitev neposrednih plačil in tržno cenovnih ukrepov, ki bi
jih nadomestili s plačili za zagotovitev okoljskih javnih dobrin in za
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD).

Podrobneje je v dokumentu opredeljena le druga možnost, v kateri se
bistvene spremembe nanašajo na sistem neposrednih plačil. Ta bi morala
biti v večji meri okoljsko naravnana in bolj pravično porazdeljena, saj
ne bi bila več vezana na zgodovinske pravice. Po predlogu Komisije bi
bila nova neposredna plačila sestavljena iz osnovnega plačila, obveznega
dodatka za izvajanje kmetijsko-okoljskih dejavnosti/ukrepov in
posebnega dodatka za OMD. Posebne podpore bi bile deležne tudi male
kmetije, za katere se predlaga uvedba posebne ločene sheme pomoči. Pri
politiki razvoja podeželja bistvene spremembe pri samih instrumentih
niso predvidene, uvaja pa se nove prioritete vezane na konkurenčnost in
inovacije, podnebne spremembe ter varovanje okolja. Novost je tudi
predlog, da bi podpore v prihodnje namenili izključno aktivnim kmetom.

Več podrobnosti je objavljeno na spletni strani Komisije…

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook