Kmetijstvo objavil

Konferenca o ˝okolju prijaznejši˝ evropski kmetijski politiki

Od
12. do 16. novembra bo potekalo mednarodna konferenca nekaj 100
interesnih skupin iz več kot 30 držav, na kateri bodo razpravljali o
idejah za krepitev okoljske naravnanosti Skupne kmetijske politike EU. V
okviru razprav bodo udeleženci konference podrobneje opredelili posebne
potrebe v zvezi s krepitvijo okoljske komponente v novih državah
članicah in kandidatkah za članstvo ter analizirane ovire, s katerimi se
srečujejo članice pri izvajanju SKP. V teh dneh bo na Bledu v Sloveniji
potekala mednarodna konferenca in srečanje mrežnih organizacij.

Uvodnoma bodo udeležence konference nagovorili visoki predstavniki politike
V petek, 12. novembra 2010, bodo udeležence kongresa pozdravili dr.
Peter Gašperšič, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor,
dr. Ladislav Miko, Direktor z Generalnega direktorata za okolje Evropske
komisije in visoki predstavnik hrvaškega Ministrstva za kmetijstvo.
Nato bodo priznani strokovnjaki iz različnih držav podali svojo vizijo
glede teme konference skozi predstavitve in delavnice.


Razkorak med starimi in novimi državami članicami

Skupna kmetijska politika Evropske unije je bila prvotno zasnovana za
takratne članice in se vse od širitve EU prilagaja in izboljšuje. Vendar
pa obstajajo velike razlike v izvajanju nekaterih ukrepov SKP, kar je
povsem razumljivo, če upoštevamo različna izhodišča, kot so metode
kmetijske proizvodnje, gospodarski razvoj, upravni postopki, okoljske
zadeve in tehnične metode, ki se pomembno razlikujejo med starimi in
novimi članicami.

Dejanske potrebe novih držav članic
Z organizacijo konference želi Avalon (mednarodna fundacija s sedežem na
Nizozemskem, ki spodbuja ekološko kmetovanje in trajnostno kmetijstvo)
pomagati različnim interesnim skupinam pri iskanju odgovorov na
naslednje vprašanje: kako izboljšati obstoječa prizadevanja za okolju
prijaznejšo SKP in jih prilagoditi dejanskim potrebam novih držav članic
in držav, ki želijo postati članice EU? Razprava in analiza v zvezi s
temi vprašanji bosta potekali med vladnimi in nevladnimi organizacijami,
akademijami, podjetji in drugimi predstavniki iz starih in novih držav
članic ter držav, ki želijo postati članice EU.

Srečanje mrež
Ob koncu konference se bo razprava o različnih zaključkih in pogledih
nadaljevala 15. in 16. novembra na srečanju mrež, ki bo posebej
organizirano za 180 organizacij članic fundacije Avalon. Članice mreže
bodo sodelovale pri razvoju praktičnih orodij, ki bodo pomagala pri
vključevanju okoljske komponente v oblikovanje SKP. Organizacijo teh
dogodkov je finančno podprla Evropska komisija (Generalni direktorat za
okolje, Life +).

VABILO
Mediji so vabljeni na konferenco od 12. do 14. novembra. Če ste zainteresirani, nam to sporočite (v angleščini) na e-naslov:
Linda.huisman@avalon.nlE-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
in uredili bomo vse potrebno v zvezi z vašo udeležbo.DODATNE INFORMACIJE

Več informacij glede govornikov ali programa lahko dobite na spletni strani :
http://avalon.nl/data/asp/pagina.asp?subject=pagina&keuze=SL%20events&land=uk
ali pri g. Martienu Lankesterju, izvršnem direktorju fundacije Avalon,
telefon: 00 31 622 517 356. 

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook