Kmetijstvo objavil

Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov

Vlada RS je sprejela stališče RS k
Predlogu sklepa Sveta  o  sklenitvi Konvencije o ohranjanju in
upravljanju ribolovnih virov odprtega  morja  v  južnem  Tihem  oceanu v
imenu EU. Prav tako je Vlada RS sprejela  stališče  RS k Predlogu
sklepa Sveta o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave  pisem med EU na eni
strani in Palestinsko upravo Zahodnega brega in  Gaze  na  drugi 
strani. Seznanila se je tudi z informacijo o izvajanju poskusnega
posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali.

Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov

Slovenija  podpira sprejem predloga tega
sklepa. Predlog sklepa slovenskega ribištva  ne  zadeva  neposredno, 
ker  slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo  ribolov  zgolj  v 
severnem  Jadranu.  Slovenija  v okviru skupne ribiške   politike  EU 
podpira  ohranjanje  in  trajnostno  upravljanje  z ribolovnimi  viri. 
Sem spada tudi ustanavljanje regionalnih organizacij za upravljanje 
ribištva,  prek  katerih  se  omogoči mednarodno upravljanje s staleži 
rib,  ki si jih med seboj deli več držav ali se nahajajo v odprtem
morju.

Liberalizacija  trgovine  s  kmetijskimi  in  ribiškimi proizvodi med EU in Palestino
Gre   za   Sporazum  o  nadaljnji  liberalizaciji  trgovine  s 
kmetijskimi proizvodi,  predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in
ribiških proizvodov ter  o  spremembi  Začasnega evro-sredozemskega
pridružitvenega sporazuma o trgovini   in   sodelovanju  med  Evropsko 
skupnostjo  na  eni  strani  in Palestinsko  osvobodilno  organizacijo 
(PLO)  v  imenu  Palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze na drugi
strani. Slovenija  podpira  predlog  tega  sklepa.  Začasni 
pridružitveni sporazum omogoča  dostop brez dajatev do trgov EU za
industrijsko blago iz Palestine ter  postopno opustitev tarif na izvoz
EU na zasedena palestinska ozemlja v obdobju  petih  let.  Sporazum 
določa,  da  Skupnost in Palestinska uprava postopoma  bolje 
liberalizirata  svojo trgovino s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi, ki
so v interesu obeh pogodbenic.

Nadaljevanje izvajanja poskusnega posipavanja točonosnih oblakov
Vlada  podpira  aktivnosti  za  podaljšanje poskusnega posipanja
točonosnih oblakov  tudi v letu 2011. V Sloveniji je nevarnost pojava
toče velika, saj sodi med območja z največjo pogostnostjo neviht v
Evropi. Samo v kmetijstvu so  neurja  s točo od leta 2003 do 2009
povzročila za več kot 100 milijonov evrov škode. V Sloveniji se je zato
od leta 1999 izvajal projekt poskusnega posipanja  točonosnih oblakov,
ki pa se je s sklepom vlade iz junija 2005 v letu  2010  končal. 
Metoda  temelji  na vnosu srebrovega jodida v nevihtni oblak  ter  s 
tem  preprečitvi  ali zmanjšanju intenzivnosti padanja toče.
Ministrstvo  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) želi z
enoletnim podaljšanjem  poskusnega  posipanja  točonosnih  oblakov 
omogočiti,  da se časovne vrste podatkov, ki so potrebni za vrednotenje
obrambe pred točo, ne prekine,  in  s  tem omogoči čim bolj uspešno
izvedbo Ciljno-raziskovalnega programa,  katerega rezultati bodo podlaga
za odločitev o obrambi pred točo v prihodnje.

Izvajanje  in  analiziranje  podatkov,
ki jih bo podal izvajalec poskusnega posipanja   točonosnih  oblakov 
na  podlagi  metodologije,  bo  opravljala Medresorska  skupina, ki jo
bodo sestavljali strokovnjaki MKGP, Agencije RS za  okolje,  Fakultete 
za  gradbeništvo  Univerze  v Mariboru, Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani, Fakultete za fiziko Univerze v Ljubljani in predstavnik 
izvajalca  poskusnega  posipavanja  točonosnih oblakov. Naloga
medresorske  skupine bo tudi priprava predloga za nadaljevanje obrambe
pred točo v prihodnje ter njeno spremljanje, če se bo izvajalo.

 VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook