Kmetijstvo objavil

Koruza na 40 odstotkih slovenskih njiv

Koruza je v Sloveniji najbolj razširjena
poljščina; kmetje jo pridelujejo na 40 odstotkih njiv. V setveni
sestavi je to največji delež v vseh evropskih državah. Večino pridelka v
svoji prehrani porabijo živali, zato sta obseg in ekonomičnost
pridelave tesno povezana z razmerami v živinoreji, večinoma v govedoreji

Po ocenah dobaviteljev semenskega
materiala je bilo pri nas v zadnjih letih tretiranih okoli 60 odstotkov
semena koruze, od tega približno petina z enim od zdaj prepovedanih
insekticidov. Tretirano seme se v glavnem uporablja za zatiranje talnih
škodljivcev, manj za omejevanje širjenja koruznega hrošča. Talni
škodljivci – strune, sovke, švedska mušica in drugi – se po ocenah za
Slovenijo pojavljajo na približno 15 do 35 odstotkih vseh njiv,
posejanih s koruzo. Poškodbe, odvisne od rastišča in leta, so lahko od
deset- do stoodstotne.

Vir: Večer

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook