«Kupujte lokalno pridelano zelenjavo.«

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je zgrožena nad
informacijami, da se na njivah uničuje kakovostna slovenska zelenjava.
Zavzema se, da se v trgovinah zagotovi »slovenska polica«, kjer bo
potrošniku na voljo izključno zelenjava slovenskega porekla. Ob tem
opozarja na ključno vlogo potrošnikov. V kolikor bodo potrošniki
povpraševali po lokalno pridelani zelenjavi in jo tudi kupovali, bo
pridelovalcem slovenske zelenjave lažje vstopiti v trgovine, potrošniki
pa bodo imeli s tem večjo izbiro kakovostne zelenjave.

KGZS tudi opozarja, da je treba zagotoviti prepoznavnost shem kakovosti,
po katerih je slovenska zelenjava pridelana. KGZS se med drugim zavzema
za optimalno zagotavljanje sledljivosti zelenjave »od njive do
krožnika«, ki je v korist tako pridelovalcev slovenske zelenjave kot
tudi potrošnikov.

KGZS poudarja pomen osveščanja potrošnikov o prednostih lokalno
pridelane zelenjave. Večji del slovenske zelenjave je pridelan na
integriran način, kar je jamstvo, da je uporaba kemičnih sredstev za
varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in za zatiranje plevelov
minimalna. Ob tem KGZS dodaja, da je slovenska zelenjava podvržena celo
strožjim pravilom pridelave kot zelenjava iz Evropske unije in da
ustreza višjim standardom kakovosti. Pomemben vidik lokalno pridelane
zelenjave in nakup takšne zelenjave je tudi okoljski. Lokalno pridelana
zelenjava namreč temelji na kratkih poteh »od njive do police«. S tem
bistveno manj obremenjuje okolje z emisijami plinov in porabo
neobnovljivih virov energije kot zelenjava, ki prepotuje na stotine
oziroma tisoče kilometrov. Lokalno pridelana zelenjava vsebuje tudi več
hranilnih snovi in je bolj okusna, ker je pospravljena v optimalni
zrelosti. Zelenjava, ki je prepotovala na stotine kilometrov, pa je v
nasprotju z lokalno pridelano zelenjavo potrgana pred tehnološko
zrelostjo in umetno dozori med prevozom in skladiščenjem.

V kolikor se bo interes potrošnikov za nakup kakovostne lokalno
pridelane zelenjave povečal, lahko pričakujemo dvig stopnje samooskrbe z
zelenjavo, ki trenutno znaša zgolj 37 odstotkov. S tem bomo zagotovili
nova delovna mesta in posledično višjo gospodarsko rast. Potrošnik pa bo
lahko užival v večji izbiri kakovostne zelenjave slovenskega porekla.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook