Gozdarstvo objavil

Les in Slovenci–ali se zavedamo koristi?

Naša dežela je bogata z gozdom in v Evropi zaseda tretje mesto. Več gozda imata glede na površino le Švedska in Finska. Les je material, ki zopet zaseda vse večji del vsakdanjega življenja in v prihodnosti se bo priljubljenost lesa očitno še povečala, pa ne le na področju ogrevanja.

Slovenci imajo radi izdelke iz lesa, ta material pa cenijo tudi v gradnji in za energetske namene. Lesenim izdelkom, denimo v gospodinjstvu, pa ljudje niso več naklonjeni v tolikšni meri, saj je na voljo toliko drugih materialov, ki so lažji za čiščenje in negovanje in so zato bolj priljubljeni. Vsekakor bi bilo potrebno lesu in promociji uporabe le-tega nameniti več pozornosti.

Ljudje se še vedno premalo zavedajo, da je potrebno bolj skrbeti za okolje in tako še vedno izbirajo okolju neprijazne materiale. Sicer se trendi nagibajo k ekološko neoporečnim materialom, vendar še ne prevladujejo. Omejena količina fosilnih goriv narekuje ponovno odkrivanje alternativnih virov, kamor spada tudi lesna biomasa. Najbolj ekonomično bi bilo za energetske namene uporabljati ostanke lesa, medtem ko bi se uporaben les predelal v denimo pohištvo ali pa kot material za gradnjo.

Dejstvo je, da je razpoložljivost lesne surovine pri nas velika, potencial pa slabo izkoriščen. Vendar pa se ljudje vedno bolj nagibajo, kot že omenjeno, k uporabi lesa v gradnji, za okna in pohištvo. Vendar to še ne pomeni, da bi se s tem povečala uporaba slovenskega lesa. Zaloga našega lesa se po raziskavah že desetletja krepi in tako bi bilo ugodno povečati sečnjo in pospešiti predelavo lesa, najpomembneje pa je preprečevanje izvoza hlodovine v tujino. Za slovensko gospodarstvo bi bilo najbolj ugodno, da bi se izdelki iz lesa v Sloveniji predelali do najvišje možne dodane vrednosti in bi se šele nato izvozili.

Les torej na priljubljenosti pridobiva, vendar pa bo potrebno še nekaj časa, da se bomo zavedali, kako zelo pomemben je, pa ne le kot material za gradnjo in surovina za izdelke, temveč tudi kot možnost v gospodarstvu.

– Vir:

 

Blatnik, Janže

2010    Odnos Slovencev do lesa in lesnih izdelkov. Diplomsko delo. Ljubljana:

                      Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook