Gozdarstvo objavil

Leto 2011- Mednarodno leto gozdov

Začelo se je leto 2011, za katerega upamo, da nam bo prineslo samo
najboljše. Kakor vsa leta poprej, moramo tudi v tem letu poskrbeti, da
bomo skrbno ravnali z naravo, gozdom in živalmi. Pomembno je, da
naredimo še korak naprej k trajnostnemu razvoju in da se še bolj
zavedamo, kako pomembno je, da živimo v čistem okolju in da imamo okoli
sebe gozd, naravo. A, čeprav je leto 2011 še čisto sveže, lahko resnično
zatrdimo, da je leto 2011, leto gozdov, saj je Generalna skupščina
Združenih narodov leto 2011, razglasila za Mednarodno leto gozdov. Za to
razglasitev je izhajala iz mednarodnega sporazuma o biotski pestrosti,
Okvirnega mednarodnega sporazuma Združenih narodov o podnebnih
spremembah in drugih zadevnih sporazumov, ki se ukvarjajo z vprašanji,
povezanimi s kompleksnostjo gozdov. Prav tako je izhajala iz spoznanja,
da lahko gozdovi in trajnostno gospodarjenje z njimi, občutno
prispevajo k trajnostnemu razvoju, boju proti revščini in k doseganju
mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, ki pa lahko vključujejo tudi
cilje z začetka tega tisočletja, kakor tudi nujnosti trajnostnega
gospodarjenja z vsemi vrstami gozdov, vključno z občutljivimi gozdnimi
ekosistemi.

Dobro je tudi vedeti, da je pri tem sodelovalo vseh 192 držav članic
Združenih narodov, ki so si poleg ostalega, med drugim za cilj
postavili zaustavitev krčenja gozdov, kar je zelo pomembno, oblikovanje
varovalnih območij in mobilizacijo finančnih sredstev za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi. Prav tako je jasno, da želijo s tem Združeni
narodi, povečati zanimanje za gozd. Skladno s sklepom ZN se bodo v
Mednarodnem letu gozdov 2011 pod geslom »Gozdovi za ljudi« na vseh
ravneh odvijali koncentrirani in ciljno usmerjeni ukrepi, ki bodo
krepili zavedanje o pomenu trajnostnega gospodarjenja ter ohranjanja in
trajnostnega razvoja vseh vrst gozdov v korist sedanjih in prihodnjih
generacij.

ZN s tem pozivajo vlade, pristojne regionalne in mednarodne
organizacije, kakor tudi ostale relevantne skupine k podpori
aktivnostim, ki so povezane s tem letom. Aktivnosti, ki se bodo odvijale
v tem letu, so seveda aktivnosti, povezane z letom gozdov. Na
mednarodni ravni lahko izpostavimo predvsem FAO koordiniral Forum
Združenih narodov za gozdove (UNFF). Te pa bi naj dopolnjevale
aktivnosti posameznih držav na nacionalni ravni. Uradni začetek leta
gozdov bo na sedežu ZN med devetim zasedanjem UNFF, ki se bo odvijal že v
tem mesecu, med 24. januarjem in 4. februarjem 2011. Nato pa se bodo
skozi vse leto odvijale aktivnosti po celem svetu.

Program bo vseboval javne razprave na najvišji ravni, novinarsko
konferenco in izdajo serije priložnostnih znamk ZN za mednarodno leto
gozdov ter druge javne dogodke, o katerih se še razpravlja. Posamezne
države udeleženke bodo tudi predstavile svoj program aktivnosti v letu
gozdov.

Kot članica ZN, pa bo aktivno sodeloval tudi Slovenija Pri nas bo na
nacionalni ravni vlogo nosilcev nacionalne kampanje prevzelo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje
in prostor, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Združenje za gozdarstvo pri GZS, Združenje za lesarstvo pri
GZS, Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti. Kampanjo bo
koordiniralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo k
sodelovanju pozvalo tudi druga ministrstva, občine ter druge potencialno
zainteresirane vladne in nevladne organizacije.

No, mednarodno leto gozdov ima tudi svoj zaščitni znak, logotip.
Zasnovan je tako, da označuje rek: gozd ljudem. Prav tako označuje to,da
gozd predstavlja zatočišče ljudem in živalim ter rastlinam. Predstavlja
izvor hrane, zdravil in sveže vode. Vsi ti elementi skupaj pa podajajo
sporočilo, da je gozd zelo pomemben za življenje, preživetje in
dobrobit vsem ljudem na zemlji. Prav tako organizatorji, torej ZN, da
bi poudarili pomen tega leta gozdov in mu povečali prepoznavnost,
organizirajo sodelovanje z Jackson Hole Wildlife Film Festival, na
festivalu Mednarodni filmski festival gozdov. Ta festival bo še bolj
poudaril pomen gozdov, njihovo povezavo z ljudmi ter zavedanje, da se
moramo boriti za bolj zeleno prihodnost.

Mi si pa se moramo zavedati, da je gozd vir življenja, da nam daje
dobrine, zaščito ter prostor, kjer se lahko spočijemo in živimo. Prav
tako je gozd tisti, ki daje zatočišče številnim rastlinskim in
živalski vrstam ter tako ohranja biotsko raznovrstnost.

Tudi pri nas, v Sloveniji moramo čim bolj skrbeti za naše gozdove, saj
več kot 60 odstotkov slovenskega ozemlja pokriva gozd. Po zaslugi
zakonov, ki jih imamo v Sloveniji, tistih, ki so lastnikov gozdov in
gozdarjev, ki to delajo poklicno, se z gozdom na našem območju
gospodari trajnostno, večnamensko in sonaravno. Gozd je v Sloveniji
simbol prepoznavnosti države, prav tako pa je simbol za to, da smo
Slovenci odgovorni ljudje, ki cenimo naravo. Gozd je torej naš simbol,
vir zdravega načina življenja, zato ga varujmo!

Objavil/a Urška Gričnik
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook