Zanimivosti objavil

Lisica in njeno življenje

Včasih je bila lisica zver, ki jo je mestni človek malokdaj srečal, sedaj pa jih vse bolj pogosto videvamo celo v bližini naših bivališč. Navadna lisica je sicer ena najbolj razširjenih zveri, dobro pa se prilagodi na zelo različne življenjske pogoje. Ta žival je tako uspešna zato, ker ima zelo raznolike prehranske navade in poje praktično vse, kar ima na razpolago. Največ lisic je v ekološko raznovrstnih pokrajinah, torej tudi v tistih, ki jih je ustvaril človek po svojem okusu. Očitno je, da so lisice v zadnjih letih spremenile življenjsko okolje in se iz gozda razširile tudi na odprta področja ter bližje k človeku-celo v mestu se lisica dobro znajde. Uporablja umetne brloge in v prehrano vključi tudi odpadke. Seveda pa se s spremembo življenjskega okolja spremenijo tudi navade in obnašanje živali; lisica je ponekod denimo celo izgubila strah pred človekom.

 Lisice živijo od zgornje drevesne meje pa vse do morja, tudi pri nas, v Sloveniji. Občasno jo lahko najdemo še višje od gozdne meje, nad 2.500 metrov visoko. Najrajši se zadržujejo na območjih kjer se odprti teren, najboljše travniki, menjava z gozdom. Sicer pa je to zelo teritorialna žival in prav zvestoba teritoriju, ki ga skrbno izberejo, je eden glavnih pogojev za velik naravni prirastek. Teritorij mora lisicam omogočati dovolj hrane v vseh letnih časih, brloge in kritje pred sovražnikom. Pri teh živalih naj bi bil teritorij velik od 2,5 do 15 km2

 Svoje lastništvo določenega teritorija lisica zaznamuje z urinom, iztrebki in dišavami, vse pa je okrepljeno z napadalnim vedenjem, ko se približa vsiljivec. Ko žival, ki ima pod nadzorom določeno ozemlje pogine, si ostale živali hitro priborijo prost teritorij. Lisica se na dan premika lahko celo do 12 kilometrov, odvisno od velikosti teritorija-večji je, več lisica prehodi. Pot lisice je vedno cik-cakasta, smer pa vsako noč drugačna.

 Pomembno vlogo v življenju lisic pa imajo tudi brlogi. Ne zgolj za vzgojo mladičev, temveč tudi za zatočišče odraslih živali-tudi osebki brez potomcev jih namreč kopljejo in to ne samo enega, temveč jih ima veliko lisic po več. Lokacija je odvisna od klimatskih razmer in virov hrane, selitev iz enega brloga do drugega, pa lisice izvajajo po potrebi.

 Na lisice moramo misliti predvsem ponoči, kadar se vozimo po podeželskih cestah, saj jih prav v zadnjem času vse večkrat lahko srečamo, ko prečijo pot, ker iščejo hrano. Previdnost torej lahko prepreči tudi kakšno nesrečo!

  Vir:

 Golavšek, Katja

2008    Prehrana lisice (Vulpes Vulpes) v kulturni krajini. Diplomsko delo. Ljubljana:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakuteta, Oddelek za biologijo. 

 

 

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook