Zanimivosti objavil

Lovska zveza Slovenije

Lov je bil včasih za preživetje izjemno pomembna panoga, seveda pa danes temu ni več tako. Kljub temu so nekateri ljubezen do lova ohranili in jo negujejo še danes, vsekakor pa se moramo zavedati, da smisel lova ni le v tem, da imamo na mizi okusen divjačinsko golaž.

V Sloveniji področje lova pokriva Lovska zveza Slovenije, ki je samostojna nevladna organizacija, ki deluje v interesu svojih članic. LZS je članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski skupnosti in Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranjanje divjadi. Cilji Zveze so predvsem izobraževanje za lovce, čuvaje in lovske mojstre, usposabljanje ter izdajanje strokovne literature s področja lovstva in divjadi. Njena skrb je prav tako razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva ter sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v stvareh, ki se nanašajo na področje lova in upravljanja z divjadjo. Lovska zveza Slovenije vedno tesno sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije pri pripravljanju strokovnih podlag za določanje in spreminjanje mej lovsko upravljalskih območij. Pomembno poslanstvo Zveze je tudi skrb za sonaravno upravljanje z divjadjo.

To so seveda le nekateri cilji, ki vodijo delovanje Lovske zveze Slovenije, med njimi pa je tudi ohranjanje lovske kulture. Že od nekdaj lov ni pomenil zgolj dejavnosti za preživetje, temveč so lovci puščali za seboj tudi kulturne sledi. Kot primer lahko omenimo najstarejše znano glasbilo v Evropi, piščalko, izdelano iz medvedje kosti, najdeno v jamah Divje babe pri Idriji. Dandanes denimo lovski pevski zbori in skupine lovskih rogistov poudarjajo nacionalno pripadnost in skrbijo za ohranjanje nekaterih kulturnih elementov. Trenutno je v Sloveniji aktivnih več kot 30 lovskih zborov in rogistov z več kot 400 člani, ki se dejavno udeležujejo številnih prireditev.

Tudi fotografi, ki za svoje motive pogosto izbirajo divjad, so pomemben del lovske kulture in s tem izražajo veliko ljubezen do narave. Posebna skupina pa so graverji, ki z arabeskami in motive divjadi krasijo orožje za lov, ter seveda slikarji, ki upodabljajo lovske prizore. Od slikarjev iz preteklovsti velja posebej omeniti Maksima Gasparija, Josipa Gorupa in Petra Adamiča.

Torej, kot že na začetku poudarjeno, smisel lova ni ubijanje, temveč tudi skrb za naravno ravnovesje in ljubezen do narave same, druženje in celo umetnost.

 

Lovska zveza Slovenije

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook