Kmetijstvo objavil

Lubadar povzročil ogromno škodo

Bled – V blejski območni enoti Zavoda za gozdove
Slovenije so letos poleti napovedovali, da bo količina od lubadarja
napadenega drevja do konca leta narasla na 60 tisoč kubičnih metrov.
Količina je že zdaj presežena, trenutno se giblje okoli 80 tisoč
»kubikov«, do konca leta pa bo narasla še približno za deset tisoč
kubičnih metrov. V gozdovih na Zgornjem Gorenjskem tolikšne škode po
lubadarju ni bilo še nikoli v dosedanji zgodovini zavoda za gozdove, še
več – po letu 1970, odkar imajo evidence, količina nikdar ni presegla 50
tisoč kubičnih metrov, niti v letih po velikem vetrolomu leta 1984.
»Lastniki gozdov so doslej pospravili približno tri četrtine od
lubadarja napadenega drevja. Še v tem tednu bomo oba največja lastnika,
to je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter Ljubljansko nadškofijo,
obvestili, da redne sečnje ne bomo dovolili, dokler ne bo posekano in
pospravljeno od lubadarja napadeno drevje. Enako velja tudi za vse
ostale lastnike,« je dejal Andrej Avsenek, vodja blejske območne
enote zavoda za gozdove, in poudaril, da imajo zakonsko osnovo za
takšno ukrepanje v pravilniku o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja in za zatiranje podlubnikov, ki določa: »Lastniku ali
upravljavcu, ki ni opravil določene sečnje in zatiralnih ukrepov v
aktivnih žariščih podlubnika, je nadaljnje izvajanje redne sečnje do
njihove izvedbe prepovedano.«

 

V
blejskem zavodu za gozdove so letos zaradi ujm, škodljivcev, bolezni in
drugih razlogov označili za t. i. sanitarni posek že 134 tisoč kubičnih
metrov drevja, kar količinsko ustreza dejanskemu letnemu poseku na
blejskem gozdnogospodarskem območju v zadnjih desetih letih.

 

Lubadar
se je letos pretirano namnožil v gozdovih, ki sta jih prizadeli ujmi –
predlani močan veter na Jelovici in lani teža snega na Pokljuki, v
Bohinju in na pobočjih Mežakle v smeri proti Mojstrani. Lastniki gozdov
so doslej pospravili okrog 140 tisoč kubičnih metrov od snega
poškodovanega drevja, lani so ga pospravljali predvsem v gospodarskih
ravninskih gozdovih, letos pa tudi na razpršenih lokacijah, v bolj
oddaljenih in zaprtih gozdovih. »V zavodu želimo, da bi lastniki letos
končali delo in da bi pospravili še preostale tri do štiri tisoč
kubičnih metrov,« je dejal Andrej Avsenek in dodal, da letos vremenske
razmere niti niso bile tako ugodne za razmnoževanje lubadarja, vendar je
bil lubadar že na taki stopnji razvoja, da ga ni bilo možno zaustaviti.
Zdaj lubadar miruje, to pa je tudi priložnost, da bi lastniki
pospravili še preostalo količino napadenega drevja. »Ali je razvoj
lubadarja že letos dosegel vrhunec ali ga bo šele prihodnje leto, je
težko napovedati. Spomladi pričakujemo nov napad. Kako velik bo, bo
odvisno od vremenskih razmer (temperature in vlage), od pospravila
napadenega drevja in od gozdnega reda,« je dejal Avsenek in poudaril, da
si v zavodu želijo dočakati pomlad s saniranimi gozdovi. Ker nekateri
lastniki kljub odločbi zavoda niso pripravljeni opraviti zahtevanih del,
so štiridesetim izdali sklep o izvršbi, v petih primerih pa so jo tudi
izvedli.

 

Od
lubadarja napadeno drevje je tudi gospodarsko manj vredno. Če lastniki
napadeno drevje pospravijo takoj, dobijo za »kubik« približno 53 evrov
ali petino manj kot za les običajne kakovosti. V primeru, da s posekom
čakajo, ga lahko prodajo le kot celulozo po ceni od 25 do 30 evrov.
 

Vir: Gorenjski glas

OBJAVILA BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook