Kmetijstvo objavil

Manjši zakol živine

Po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije se je v aprilu zakol vseh vrst živali v primerjavi z
marcem zmanjšal, povečal se je le zakol ovc…

V slovenskih klavnicah je bilo v aprilu v
primerjavi z marcem 2009 zaklanih za približno 13 odstotkov manj
prašičev, za sedem odstotkov manj konj, za dva odstotka govedi in za
dober odstotek manj perutnine. Hkrati je bil kar za 59 odstotkov večji
zakol ovc. Približno enako zmanjšanje je zabeleženo tudi pri masi
zaklanih živali. Manjša kot v marcu je bila masa zaklanih prašičev (za
skoraj 13 odstotkov), perutnine (za skoraj pet odstotkov) in konj (za
tri odstotke).

Večja kot prejšnji mesec pa je bila masa
zaklanih ovc (približno za 44 odstotkov) in goveda (za slab odstotek).
Zakol živali v klavnicah je precej manjši tudi v primerjavi z lanskim
aprilom, in sicer pri prašičih za približno za 34 odstotkov, pri konjih
za okoli 15 odstotkov, pri govedu za dobrih 13 odstotkov in perutnini za
dobre štiri odstotke. V enaki primerjavi pa je bilo zaklanih za dobrih
31 odstotkov več ovc. Po statističnih podatkih v letošnjem aprilu v
slovenskih klavnicah ni bilo zakola živine iz uvoza.

Vir: Gorenjski glas

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook