Bolezni objavil

Mastitis – najpogostejša bolezen krav molznic

V sodobni govedoreji je postal
mastitis, posebno kronični, eno najresnejših vprašanj pri vzreji in
zdravstvenem varstvu molznic. Mastitis je kužna bolezen, ki se lahko v
čredi širi z živali na žival. Mikrobi, najpogostejši povzročitelji
vimenskih vnetij, pa so lahko nevarni tudi zdravju ljudi. V živinoreji
bi težko našli bolezen, v zvezi s katero bi bilo v zadnjih desetletjih
opravljenih več raziskav in vloženega več truda ter sredstev za njeno
zdravljenje in preprečevanje, kot za mastitis pri kravah
molznicah.Razumljivo je, da mastitisa pri kravah ni mogoče izkoreniniti,
saj je ta bolezen povezana z intenzivno prirejo mleka in ji tudi v
deželah z najrazvitejšo govedorejo niso povsem kos. V bližnji
prihodnosti tudi ne moremo pričakovati razvoja novih zdravil in cepiv,
ki bi bili uspešni zoper vse mikrobe, ki lahko povzročijo vnetje mlečne
žleze.

Kaj je mastitis in kako ga opazimo?
Mastitis je vnetni proces, ki se razvije v mlečni žlezi oziroma v
posameznih delih žleze (mlečni kanali, žlezno in vezno tkivo). Kot pri
vsakem vnetju, kjerkoli v telesu, se tudi pri mastitisu pojavijo
značilni bolezenski znaki. Sem sodijo povišana temperatura, rdečina,
oteklina, bolečina motnje v delovanju prizadetega področja.

Vnetje vimena krav je akutni ali kronični vnetni proces mlečne žleze,
pri čemer je izloček mlečne žleze (mleko) spremenjen; v njem ugotavljamo
povečano število celic, druge proizvode vnetja in največkrat tudi
mikrobe povzročitelje. Glede na klinična znamenja razlikujemo akutni in
kronični mastitis ter latento infekcijo vimena.

Poznamo:
– akutni mastitis: (otekla in boleča vimena, močno spremenjeno mleko, splošno stanje živali),
– kronični mastitis (vidna znamenja bolezni in spremenjeno stanje mleka),
– subakutni (znaki vnetja lahko izginejo po nekaj molžah, vendar se okužba običajno širi),
– skriti mastitis (poteka brez vidnih vnetnih sprememb).


Najpogostejši povzročitelji bolezni :

Število različnih vrst mikroorganizmov, ki lahko povzročijo klinično ali
druge oblike mastitisa je v primerjavi z ostalimi kužnimi boleznimi
nenavadno veliko. Mastitis povzročajo v prvi vrsti bakterije, redko
glivice, še redkeje mikoplazme in virusi. Med bakterijskimi
povzročitelji so najpogostejši oblasti mikrobi (streptokoki in
stafilokoki) manj pogosto pa povzročajo vimenska vnetja paličaste
bakterije (kolibacili).


Dejavniki, ki vplivajo na pojav mastitisa

Med najpomembnejše faktorje okolja po mnenju strokovnjakov, ki vplivajo
na pojav vnetij vimena štejemo prehrano, način vzreje, nastil in
podnebne razmere, nepravilno strojno molžo, nego in oskrbo.

Najpogostejši vzroki (Cook N.B., 2002) so:
– prehrana (pretirano krmljenje z močnimi krmili),
– prehod s suhe na zeleno krmo,
– obilno krmljenje z leguminozami (grašica, grah, nemška detelja),
– krma z večjo količino hormonov in vitaminov,
– poškodbe seskov,
– nepravilno nameščen, neočiščen in nerazkužen, molzni stroj,
– debel in moker nastil.


Prepoznavanje in odkrivanje mastitisa

Pri ugotavljanju mastitisa veterinarji uporabljajo različne preiskave. Najpogosteje uporabijo naslednje metode:
– klinična preiskava vimena in izločka;
– preskus z “mastitisnim reagentom”;
– preiskavo mleka ali izločka glede na mikrobne povzročitelje mastitisa;


Zdravljenje

Zdravljenje mastitisa je zapleten, zahteven in nehvaležen posel.
Preprostega navodila za zdravljenje, ki bi veljalo v vseh primerih ni
mogoče dati. Pri zdravljenju se najpogosteje uporabljajo antibiotiki. V
vime jih veterinarji vstavljajo prek seskovega kanala, če pa je
prizadeto tudi splošno zdravstveno stanje živali, dodajajo antibiotik
tudi v mišice ali žile. Osnovna načela zdravljenja bakterijskih okužb
so:
– izbira učinkovitega antimikrobnega sredstva;
– vzdrževanje terapevtske koncentracije zdravila na mestu okužbe;
– ustrezna dolžina terapije;
– dopolnilno zdravljenje.


Preprečevanje okužb:

– redno vzdrževanje molzne opreme;
– skrb za čistočo;
– izogibanje “slepi molži” (delovanju molznega stroja ko ni več pretoka mleka);
– uporaba razkužila v predpisani koncentraciji.

Ekonomska škoda, ki jo povzroči pojav mastitisa
V hlevu s 100 kravami in pojavom mastitisa v 65 primerih preko leta in
skupnim številom somatskih celic 200,000 se skupni letni strošek
ocenjuje na 12,800 eur (Edmondson, Blowey 2001). Mastitis je najdražja
bolezen molznih krav, ki v svetu vse živinorejce stane po nekaterih
ocenah povprečno okoli 140 eur za eno obolenje. Ta strošek se nanaša na
izpad proizvodnje mleka, strošek odpadnega mleka, zdravljenje in
finančno izgubo zaradi slabše kvalitete mleka. V hlevu s 100 kravami in
pojavom mastitisa v 65 primerih preko leta in skupnim številom somatskih
celic 200,000 se skupni letni strošek ocenjuje na 12,800 eur
(Edmondson, Blowey 2001). Da bi proizvedli mleko ekstra kvalitete s
primernim številom mikroorganizmov in somatskih celic moramo zadostiti
določenim ukrepom med katerimi je pravilna higiena molže najvažnejša.
Vpliv mastitisa na mlečnost (zmanjšanje mlečnosti v zgodnji fazi
bolezni, brez vidnih simptomov) (Cook N.B., 2002):

POVPREČNO ŠTEVILO CELIC OBLIKA (STOPNJA)MASTITISA POVPREČNO ZMANJŠANJE MLEČNOSTI(l/kravo)
<250 lahka lahka
250-500 srednja 191
500-750 nadpovprečna 336
750-1000 težka 768
>1000 zelo težka 895

 Pomembno je, da se med pripravo vimena za molžo ne uporablja voda. S
tem močno zmanjšamo tveganje prodora mikroorganizmov v mleko. Pred
čiščenjem vimena strokovnjaki priporočajo izmolzevanje tj. testna molža.
Postopek je zaželen, ker se s tem izločijo mikroorganizmi, ki jih je
največ prav v prvih mililitrih mleka. Mleko, ki ga pridobimo med testno
molžo zbiramo v posebni posodi. Po molži moramo ponovno vime zaščititi
in dezinficirati. Mnoge raziskave kažejo, da z efektivno dezinfekcijo po
molži lahko zmanjšamo pojav mastitisa za 50%.

Po izkušnjah pridelovalcev (živinorejcev) lahko sklepamo, da je
najpomembnejši ukrep pri preprečevanju mastitisa in drugih obolenj
higiena in splošno dobro počutje živali. V sodobni živinoreji se
največji poudarek daje predvsem na počutje živali in življenjske pogoje v
hlevu.

Objavil/a Zvone Trebižan dipl.ing.agr
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook