Zanimivosti objavil

MEDNARODNA DELAVNICA „IZZIVI NOVE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA DRŽAVE ČLANICE SWG”

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS organizira dvodnevno mednarodno delavnico na temo „Izzivi nove skupne kmetijske politike za države članice SWG”. Delavnica je organizirana v sodelovanju z Evropsko komisijo, Stalno delovno skupino za regionalni razvoj podeželja na območju JV Evrope (SWG) in njenimi članicami iz Zahodnega Balkana. Delovna skupina SWG deluje na območju JV Evrope kot platforma za boljše poznavanje problemov regije na političnih gospodarskih, socialnih in kulturnih področjih sodelovanja držav JV Evrope in bo v sklopu delavnice predstavila aktivnosti za spodbujanje boljšega medsebojnega razumevanja med državami partnericami s ključnim poudarkom na prioritetnem področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Namen delavnice je predstavitev prihodnosti kmetijske politike po letu 2013 za območja JV Evrope vključno s poudarkom na glavnih izzivih s katerimi se bo soočal kmetijski sektor v prihodnjem finančnem obdobju (2004-2020). Visoki predstavnik Evropske komisije g. John Clarke iz Generalnega Direktorata za kmetijstvo bo v dopoldanskem delu predstavil reformirani koncept okvirja EU Instrumenta predpristopne pomoči – IPA/IPARD, ki napoveduje večjo fleksibilnost IPA instrumenta po posamezni komponenti ter možnosti poenostavitve načel in postopkov upravljanja in nadzora instrumenta IPARD, kar bo omogočilo boljšo in hitrejšo koriščenje razpoložljivih sredstev.

Države JV Evrope se močno opirajo na izkušnje Slovenije v pred in po pristopnem obdobju v sklopu priprav na izvajanje pravil EU pri koriščenju pred-pristopnih sredstev za razvoj podeželja (vzpostavitev institucij za kmetijstvo in razvoj podeželja in nadaljnjih pripravah na članstvo v EU). V ta namen bo MKO v popoldanskem delu delavnice predstavil svoje izkušnje pri izvajanju politike razvoja podeželja v pred in popristopnem obdobju. MKO bo v prihodnjem obdobju poskušalo izraziteje uresničevati svoje interese na območju JV Evrope v sklopu prenosa slovenskih praks in nudenju tehnične pomoči državam pristopnicam iz JV Evrope, ter tako pripomoglo k uspešnejšem zasledovanju ciljev prednostnih nalog politike razvojnega in gospodarskega sodelovanja Slovenije z državami iz JV Evrope.

V zadnjem delu dvodnevne delavnice je predviden ogled na terenu na temo prenosa dobrih praks oziroma ogled uspešnih projektov izvajanja politike razvoja podeželja v Sloveniji.
MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook