Zanimivosti objavil

Medved ne nastopa le v pravljicah

Medved je tudi pri nas dobrodošel v le pravljici, ne pa tudi v bližnjem gozdu. Ljudje se ga namreč bojimo, saj smo prepričani, da je nevaren, ter da nam dela škodo. Predvsem tisti, ki imajo drobnico na območjih, kjer je medved pogostejši, ga ne gledajo prav prijazno.

Ta žival je bila v Sloveniji že večkrat ogrožena, nikoli pa ni povsem izumrla, kot se je dogajalo po drugih delih Evrope. Konec 19. stoletja in začetek 20., je bila številčnost medvedje populacije ocenjena na 30 do 40 osebkov, preživeli pa so v redko poseljenih delih jugovzhodne in južne Slovenije, po njihovi zaščiti v letu 1931, pa je številka začela počasi rasti in je konec petdesetih let dosegla nekako 160 živali. 1966 je bilo v južnem delu Slovenije, ki je bil nekonflikten, saj je bil redko poseljen, vzpostavljeno 3.500 km2  veliko centralno območje za upravljanje medvedje populacije. Zalaganje krmišča, zaščita samic z mladiči in določitev letne kvote odstrela v tem območju je bil vzrok za hitro rast medvedje populacije, ter širjenje medvedov proti zahodu in severu države. Da bi medveda zaščitili tudi izven tega območja, so leta 1995 sprejeli širitev tega območja na 5.200 km2; na tem območju je bil lov na medveda dovoljen le od 1. oktobra do 31 aprila, zunaj njega pa celo leto.

Naraščanje števila medvedov je bilo za vrsto sicer ugodno, manj navdušen pa je bil človek, saj so bila znamenja medvedove prisotnosti vse bolj pogosta. Predvsem napadi na drobnico so povzročali največ konfliktov, da je bila napetost še večja, pa so dodatno poskrbeli še mediji. Po raziskavah naj bi bilo v Sloveniji leta 2007 434 medvedov.

Seveda pa bo odnos med človekom in medvedom dober le takrat, ko bomo ljudje sprejeli, da moramo pač živeti s temi zvermi in da je na nas odgovornost, da ta odnos usmerimo tako, da drug drugemu ne bomo v škodo. Medved je namreč le žival, ki se požvižga na to, kaj je nam všeč in kaj ne, mi pa imamo razum, da lahko medsebojne konflikte rešimo.(Vir: – www.medvedi.si)

N.P.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook