Kmetijstvo objavil

Ministeer pogačnik na zasedanju ministrov EU o prihodnosti skupne kmetijske politike

Bruselj, 28. 11. 2008 — Slovenski
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se
danes udeležuje zasedanja ministrov EU za kmetijstvo in ribištvo.
Ministri so tokrat nadaljevali razpravo o prihodnji skupni kmetijski
politiki, vendar niso uspeli doseči soglasja za sprejetje sklepov Sveta
EU. Ministri so izpostavili strateško vlogo kmetijstva tudi v prihodnje
in poudarili njegovo večnamensko vlogo. Minister Pogačnik je sklepe
sicer podprl, saj so bili pri njihovem oblikovanju upoštevani tudi
predlogi Slovenije. Z razpravo bo nadaljevalo češko predsedstvo v prvi
polovici prihodnjega leta. 

Minister Pogačnik je poudaril, da »razprava
o novi reformi SKP po 2013 ni preuranjena, saj je potrebno zaradi
nastalih svetovnih razmer opraviti temeljito razpravo,«
in dodal: »Po eni strani se povečuje
povpraševanje po hrani, kar za kmetijstvo predstavlja nove priložnosti.
Obenem pa se srečujemo z večjimi cenovnimi nihanji, zaostrovanjem
zahtev glede varovanja okolja in izpolnjevanjem visokih standardov v
pogojih globalizacije.«

Tokrat se ministri niso omejevali s finančnim okvirjem po 2013, kar je po mnenju ministra Pogačnika dobro. »Najprej
se moramo dogovoriti o prihodnjih strateških ciljih SKP in ustreznih
ukrepih za njihovo doseganje ter šele nato razpravljati o proračunskih
sredstvih za obdobje po 2013,«
je dejal.

Slovenija je uspela vnesti v
sklepe Predsedstva Sveta EU določilo, da je potrebno tudi v prihodnje
zagotoviti trajnostni razvoj kmetijstva na celotnem teritoriju EU in da
se pri tem upošteva specifične razmere v posameznih regijah. »S tem
smo si želeli zagotoviti, da bo SKP še naprej omogočala izvajanje
ukrepov in namenjala finančna sredstva tudi za razvoj kmetijstva v
regijah in naravnih razmerah, kot jih imamo v Sloveniji,«
je dejal minister Pogačnik.

Ministri so poudarili, da je
potrebno cilje SKP ponovno ovrednotiti in prilagoditi tako, da se bo s
kmetijstvom zagotavljalo ustrezno preskrbo s hrano, uravnotežen razvoj
vseh regij v EU in da bo kmetijstvo igralo pomembno vlogo pri lajšanju
klimatskih sprememb ter še naprej prispevalo k varovanju okolja.

Pri oblikovanju SKP za obdobje po
letu 2013 bo potrebno upoštevati višja tveganja v povezavi s klimatskimi
spremembami, varovanjem zdravja in ekonomijo. Pomemben bo tudi hitrejši
prenos inovacij in zagotavljanje  visoke zdravstvene standarde tako za
proizvode v EU kot tudi zunaj njenih meja.

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook