Zanimivosti objavil

MINISTER BOGOVIČ IN KOMISARKA DAMANAKI O PRIHODNOSTI SLOVENSKEGA RIBIŠTVA

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bila na delovnem obisku evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, Maria Damanaki. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ji je predstavil specifičnost slovenskega morskega ribolova, na srečanju pa so govorili tudi o zahtevah skupne ribiške politike, ki izvirajo iz Sredozemske uredbe glede uporabe dveh tipov orodij ter o reformi skupne ribiške politike in novemu skladu za pomorstvo in ribištvo v finančni perspektivi 2014-2020.

Drugi dan delovnega obiska v Sloveniji, sta minister in komisarka izpostavila dobro sodelovanje in nadaljnje delo v korist evropskega in slovenskega ribištva. Minister Bogovič je na novinarski konferenci po srečanju povedal, da je v teh dveh dneh komisarki želel predstaviti specifičnost slovenskega morskega ribolova. Kot je dejal, gre sicer za majhno dejavnost, vendar pomembno zaradi preskrbe lokalnih trgov, ohranjanja tradicije ter povezanosti z gospodarstvom in turizmom ter ohranjanjem identitete Slovenije kot ribiške in pomorske države. Na srečanju je minister izpostavil v tem trenutku najpomembnejše vprašanje za Slovenijo, in sicer zahteve skupne ribiške politike, ki izvirajo iz Sredozemske uredbe glede uporabe dveh tipov orodij – pridnenih vlečnih mrež in njihov minimalen odmik od obale (3 morske milje ) in zapornih plavaric ter večji padec mreže, kot je predpisan z uredbo. »S komisarko smo se pogovarjali o možni izjemi (derogaciji) za ti dve določili in kaj bi Slovenija morala storiti, da bi lahko upravičeno zaprosila za derogacijo«, je še dodal minister.

Današnji dvostranski razgovor je bil namenjen tudi reformi skupne ribiške politike in novemu skladu za pomorstvo in ribištvo v finančni perspektivi 2014-2020. Minister je izpostavil, da je vpliv slovenskih morskih gospodarskih ribičev na staleže v severnem Jadranu minimalen, zato pričakuje specifično obravnavo slovenskega ribiškega sektorja ter možnost določenih izjem oziroma alternativnih možnosti, ki bi slovenskemu ribiškemu sektorju lahko omogočile preživetje, medtem ko bi bile z vidika EU zanemarljive – in sicer tako v okviru nove uredbe o skupni ribiški politiki oziroma reforme skupne ribiške politike kot v prihodnjem Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Pri tem je minister posebej omenil specifično obravnavo Slovenije v okviru prepovedi zavržkov oziroma obveznost popolnega iztovora; vključitev ukrepov za obnovo in nakup plovil za mali priobalni ribolov pod določenimi pogoji, podporo novim ribičem ter podporo za usposabljanje ribičev za trajnostni ribolov; možnost sofinanciranja investicij v nove ribogojnice in posodobitev obstoječih ter investicije v predelavo.

Komisarka Maria Damanaki pa je na novinarski konferenci poudarila, da so bili pogovori z ministrom zelo konstruktivni in so zadevali skupno željo za uspešno prihodnost ribištva. Komisarka je povedala, da Komisija v okviru reforme Skupne ribiške politike za plovila za mali priobalni ribolov, ki jih je v Sloveniji kar 90 %, predvideva posebne pogoje. Komisija bo dvignila tudi stopnjo sofinanciranja za ta plovila, in sicer na 75 %. Kar se tiče določil Sredozemske uredbe pa je komisarka povedala, da je bila sprejeta že leta 2006 in so jo soglasno sprejele vse države članice, zato jo je treba implementirati in dodala, da »bomo skupaj s strokovno pomočjo poiskali možne rešitve tudi za slovenski ribiški sektor«. Komisarka je posebej tudi poudarila, da cilj Evropske komisije ni, da bi ribištvo v Sloveniji izumrlo, temveč da se prilagodi pravilom. »Če se ne bo povzročala škoda morskega dna, če se ne bo uničevalo ribjega staleža, mislim, da lahko najdemo neko rešitev. V vsakem primeru sem tu, da stvari omogočam, ne prepovedujem«, je še dejala komisarka, ki si je včeraj tudi ogledala slovensko obalo in se srečala s slovenskimi ribiči ter predstavniki nevladnih organizacij.

MKO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook