Kmetijstvo objavil

Minister Bogovič na Dnevu živinorejcev

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, se je danes udeležil
posveta izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji. V
uvodnem delu je nagovoril udeležence, kjer je med drugim poudaril, da se
proizvodnja v živinoreji, ki je v Sloveniji najpomembnejša kmetijska
panoga, zadnja leta krepi.

Minister
Bogovič je v nagovoru izpostavil, da je pridelava mleka in mesa glede
samooskrbe najstabilnejša panoga, kljub temu, da se stalež živali
zmanjšuje, pa proizvodnja mleka ostaja na podobni ravni. Ob tem je
dodal, da največji padec beležijo v prašičereji, omenjeno smernico pa
skušajo zaustaviti in tovrstno samooskrbo povečati. Glede na razgibanost
območja, velik delež travinja in 50.000 hektarjev zaraščenih površin,
pa je v Sloveniji še kar nekaj priložnosti za ohranitev živinoreje in
povečanje njenega deleža. Minister je opozoril tudi na težko gospodarsko
in finančno situacijo v državi, ob tem pa dodal, da bo varčevanje
poseglo tudi na področje kmetijskih služb. »Kljub temu, da bo za njihovo delovanje namenjeno manj denarja, pa bodo z njim lahko naredili veliko«,
je še dejal minister. Po besedah ministra bodo morale kmetijske službe
hkrati preveriti, ali so na vseh področjih pravilno organizirane in se
dogovoriti, kako svetovalno službo močneje povezati s proizvodnjo. V tem
delu bo treba prevetriti ali osvežiti dosedanje dosežke in določene,
dosedanje razmeroma slabe smernice obrniti.

Kot so
opozorili na današnjem Dnevu živinorejcev, ki ga je pripravila Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), pa lahko vlada z zmanjšanjem
sredstev okrne strokovno delo, ki je po njihovem za razvoj živinoreje
ključnega pomena. Po besedah predsednika KGZS, Cirila Smrkolja bo treb
več storiti tudi na področju gospodarne prireje. Po njegovih besedah
slovenski živinorejci ne znajo dobro prodati lastnih pridelkov. Nizke
odkupne cene mleka, mesa in perutnine je označil za katastrofalne,
hkrati pa je opozoril na cenovno nižjo tujo konkurenco.

MKO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook