Kmetijstvo objavil

Minister Bogovič na srečanju z Obrtno podjetniško zbornico

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je sestal s
predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice. Predstavniki zbornice so
ministru predstavili nekatere vsebine, pri katerih bi bile po njihovem
mnenju potrebne določene spremembe.

Na sestanku
so med drugim izpostavili področje izvajanja dimnikarske službe, kjer so
predstavniki zbornice opozorili na premajhno ozaveščenost ljudi glede
potrebnosti rednega čiščenja in na vgrajevanje necertificiranih kurilnih
naprav. Ob tem je minister poudaril, da stanje na področju dimnikarskih
storitev ni kaotično, je pa treba uvesti nekatere spremembe. Zato je
ministrstvo v Normativni program dela vlade za leto 2012 uvrstilo dva
predpisa s področja dimnikarskih storitev, in sicer Uredbo o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom ter Uredbo o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Ministrstvo pa
razmišlja tudi o posebnem predpisu, ki bi uredil meritve emisij dimnih
plinov iz malih kurilnih naprav ter Navodilih za uporabo cenika.

Na
področju uveljavitve uredbe o izrabljenih vozilih pa je zbornica
predlagala, da Agencija RS za okolje, gospodarskim subjektom, ki
opravljajo dejavnost ravnanja z izrabljenimi vozili in ki so oddali
vlogo za okoljevarstveno dovoljenje (OVD), izdajo začasno OVD, do
odločitve o oddani vlogi za pridobitev OVD za predelavo odpadkov.

Ob koncu
srečanja so se sogovorniki dotaknili tudi pristojnosti pri pogrebnih
dejavnostih. Področje je namreč urejeno z različnimi predpisi,
pristojnosti pa so deljene na državnem in lokalnem nivoju. Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja nov zakon, ki bo
celostno uredil to področje.

KMO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook