Zanimivosti objavil

MINISTER BOGOVIČ NAJAVIL DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

– Minister za kmetijstvo in okolje Franci Bogovič je na današnji novinarski konferenci najavil dan slovenske hrane, ki ga je oktobra letos na svoji seji razglasila Vlada RS. Letos bo dan slovenske hrane potekal v petek, 16. novembra, ministrstvo pa bo na ta dan, skupaj z drugimi institucijami in partnerji v projektu, pripravilo že drugo leto zapored Tradicionalni slovenski zajtrk. Z razglasitvijo dneva slovenske hrane smo domači hrani dali pomemben pečat, spodbujali bomo ozaveščanje javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter njenega uživanja.

»Naj dan slovenske hrane, postane prav vsak dan. Pridružimo se še odrasli našim najmlajšim in šolarjem ter se vsaj ta dan zahvalimo domačim pridelovalcem in predelovalcem in jejmo domačo hrano, se pogovarjajmo o pomenu lokalne trajnostne oskrbe,« je na današnji novinarski konferenci poudaril minister Bogovič. Ob tem je minister še povedal, da si želimo aktivnega sodelovanja vseh državljanov, podporo dnevu slovenske hrane, tudi preko ozaveščanja svojih najbližjih, sodelavcev in preko različnih aktivnosti in projektov spodbujati zavedanje ljudi. »Le s skupnim nastopom in povezovanjem bomo prispevali k povečanju državne blaginje, gospodarstva, spodbujali zdrav način življenja in že našim najmlajšim privzgojili odnos do domače hrane.« Ob tej priložnosti se je minister zahvalil vsem partnerjem in sodelujočim pri teh dveh projektih – Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvu za zdravje, Čebelarski zvezi Slovenije, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, Inštitutu RS za varovanje zdravja, Zavodu RS za šolstvo, podjetju Mercator ter drugim sodelujočim v projektu.

Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe je v Sloveniji čedalje pomembnejše področje, ki mu bo treba nameniti vse več pozornosti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si pri tem prizadeva z različnimi aktivnostmi in ukrepi, vendar je potreben skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje med različnimi organi. Kako varno in kako kakovostno hrano bomo uživali mi in naslednji rodovi, bo odvisno predvsem od podpore, ki je bodo deležni slovenski pridelovalci in predelovalci hrane (podpore pristojnih organov in tudi potrošnikov).

Vlada je zato razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 16. novembra. Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe je v Sloveniji čedalje pomembnejše področje, ki mu bo treba nameniti vse več pozornosti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si pri tem prizadeva z različnimi dejavnostmi in ukrepi. Vzpostavitev t.i. »kratkih verig« med pridelovalcem in potrošnikom, ki je ena od prioritetnih nalog ministrstva, bo zagotovo pozitivno vplivala na domačo pridelavo živil ter njeno povezovanje, na povečan obseg ponudbe raznolikih in kakovostnih živil lokalnega porekla, posledično pa tudi na znižanje cen in večjo potrošnjo. Z razglasitvijo dneva slovenske hrane se tudi sledi izvajanju sprejetim koalicijskim zavezam ter ciljem in namenu sprejetega Zakona o promociji kmetijskih in živilskih podjetij (Uradni list RS, št. 26/2011, 57/2012).

 

 

Na ta dan bo potekal tudi Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želimo še posebej izpostaviti pomen hrane iz bližine in zdrav način prehranjevanja med najmlajšo populacijo, vzgojitelji, starši in drugo javnostjo. Vrtci in osnovne šole so bile tudi letos povabljene k aktivnemu sodelovanju, letos na nekoliko drugačen način, saj se zaradi pozebe, toče in predvsem suše, soočamo z močno zmanjšanim pridelkom medu, sadja, krme in žit, zato podjetja in kmetije ne bodo mogla zagotoviti živil z donacijo. Zato smo šolam in vrtcem predlagali, da na ta dan v okviru sredstev, ki jih imajo na razpolago za šolsko prehrano oz. oskrbni dan, dobavijo živila iz lokalnega okolja. Otroci bodo tako ta dan (vsaj za zajtrk) uživali živila, kot so kruh, mleko, maslo, med in jabolka – vse domačega izvora. Ob tem bodo vzgojitelji in učitelji otrokom prenašali vsebine s področja kmetijstva, okolja, zdravega prehranjevanja in gibanja, čebelarstva, pomena lokalne pridelave in predelave ali tudi namenili dan tej temi. V aktivnosti se prav tako lahko vključijo vsi lokalni deležniki in svojo dejavnost, izkušnje predstavijo otrokom ter navezujejo stike.

Pokažimo domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane, da jih podpiramo in cenimo vsakodnevno delo, ki ga opravljajo z zavestjo, da bodo končni uporabniki prejeli kakovostno in svežo hrano z manj prevoženimi kilometri. Želimo si, da bi v letošnjem Tradicionalnem slovenskem zajtrku sodelovale vse šole in vrtci, saj je za dosego cilja potreben skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje. Prav tako si želimo, da bi na dan slovenske hrane čim več ljudi z nakupom in uživanjem domačih pridelkov, podprlo domačo pridelavo in predelavo ter slovensko gospodarstvo, to prakso pa preneslo v svoj vsakdanjik.

 

Več informacij:

http://www.facebook.com/zajtrk,

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/,

http://www.mko.gov.si/

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook