Kmetijstvo objavil

MINISTER BOGOVIČ O NAČRTIH ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA V SLOVENIJI

Minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, ki je ob začetku svojega delovanja kot eno izmed prednostnih področij izpostavil izboljšanje kakovosti zraka, se je danes sestal s predstavnikom Lafarge Cementa (LC). Na kratkem srečanju se je seznanil z delovanjem tovarne, ki proizvaja cement, njihovimi prizadevanji za doseganje okoljskih ciljev ter ambicijami za dolgoročno proizvodnjo v Sloveniji.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja Uredbo o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Ukrepi iz te uredbe se nanašajo na aktivnosti, ki bodo opredelile obveznosti industrije, prometa in načina uporabe goriv v individualnih kuriščih, s pripravo uredbe pa Slovenija sledi implementaciji evropske zakonodaje. Slovenija je tudi dolžna izboljšati aktivnosti na področju kakovosti zunanjega zraka.

Minister Bogovič je kot prednostno področje izpostavil izboljšanje kakovosti zraka, zato je o nameri za pripravo uredbe in aktivnosti na tem področju minister v razgovoru seznanil tudi predstavnika tovarne cementa. Ob tem je izpostavil potrebo po vključevanju lokalne javnosti v pripravo načrtov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Zato se bo v kratkem srečal z župani vseh treh občin (Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik), v razpravo pa bo vključena tudi lokalna javnost.

Vlada je v letu 2009 sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM 10, ki določa nacionalne ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževanja zunanjega zraka in podaja izhodišča za ukrepe na regionalni in lokalni ravni in so v skladu z Direktivo 2008/50/ES. Priprava Operativnih programov ter program ukrepov za degradirana območja v sladu z Zakonom o varstvu okolja pripravlja država v sodelovanju z občinami.

Z.K.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook