Bolezni objavil

MINISTER BOGOVIČ POVABIL K SODELOVANJU DRUŽBE ZA RAVNANJE S POSAMEZNIMI VRSTAMI ODPADKOV

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, je pred sobotno akcijo Očistimo Slovenijo pozval k sodelovanju tudi vse slovenske družbe za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, ki so v Sloveniji, eden od ključnih akterjev na področju ravnanja z odpadki.

Minister Bogovič je na družbe za ravnanje z odpadno embalažo, izvajalce GJS ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, zbiralce gradbenih odpadkov, nosilce skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, izrabljenimi gumami, odpadnimi nagrobnimi svečami in odpadnimi baterijami ter akumulatorji, naslovil pismo, s katerim jih vabi k sodelovanju na dan omenjene akcije. Minister meni, da lahko družbe za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, s svojimi strokovnimi nasveti ter logistično in tehnično podporo pomagajo številnim prostovoljcem, ki bodo ta dan čistili Slovenijo za nevestnimi povzročitelji onesnaženja naše narave, tako da bo čim manj pobranih odpadkov usmerjenih v odlaganje. Od družb pričakuje, da bodo za odpadke, za katere v skladu z zakonodajo zagotavljajo nadaljnje ravnanje, zagotovili brezplačen prevzem ter recikliranje ali drugo obliko predelave in na ta način prispevali svoj delež k varstvu okolja.

Minister spremlja in podpira prizadevanja ter akcije Ekologov brez meja in verjame, da bomo z udeležbo v tokratni akciji pripomogli k izboljšanju našega bivalnega okolja ter zaščitili naravo pred morebitnimi dolgotrajnimi vplivi malomarno odvrženih odpadkov. V pismu ministra še poudarja, da spremlja aktivnosti društva in jih podpira, v svojem mandatu pa si bo predvsem prizadeval za ustrezne sistemske rešitve, da takšne akcije ne bi bile več potrebne. Po njegovem bi moral biti sistem ravnanja z odpadki urejen tako, da bi za vsakršno nezakonito ravnanje odgovarjal povzročitelj sam. Po drugi strani pa morata biti stimulirani predvsem ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in ponovna uporaba odpadkov. Celotna slovenska družba se mora zato po navedbah ministra osredotočiti na bistvene cilje, in sicer, da se začne z upoštevanjem načela preprečevanja nastajanja odpadkov (že pri proizvodnji izdelkov) in s tem zmanjšanju celotne količine nastalih odpadkov ter, da se čim večji delež nastalih odpadkov predela.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook