Kmetijstvo objavil

MINISTER BOGOVIČ Z DEŽELNO SVETNICO ZA OKOLJE KOROŠKE DEŽELNE VLADE O NEK

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je včeraj na delovnem sestanku sestal z deželno svetnico za okolje Koroške deželne vlade, dr. Beate Prettner. Govorila sta predvsem o vprašanju delovanja in varnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK).

Deželna svetnica za okolje Prettner je izpostavila avstrijsko zaskrbljenost nad pridobivanjem elektrike iz jedrske energije in zagotavljanju varnosti NEK, saj Avstrija jedrske elektrarne nima. Avstrijska stran je ministru tudi izročila študijo varnosti NEK, ki so jo pripravili avstrijski strokovnjaki v luči jedrske nesreče v Fukušimi. Na srečanju so poudarili zlasti zaskrbljenost zaradi geografske lege NEK na seizmološko aktivnem območju.

Minister Franc Bogovič je deželni svetnici zagotovil, da je vprašanje varnosti NEK eno ključnih tudi za Slovenijo ter da se je in se bo tudi v prihodnje, v NEK veliko sredstev investiralo v nadgradnjo varnosti in tehnične izboljšave. NEK je tudi po stresnih testih, ki jih je opravila EU, ena izmed najbolj varnih jedrskih elektrarn v EU.

Slovenija pripravlja Nacionalni energetski program v katerem je predvidena tudi opcija s podaljšanjem življenjske dobe NEK oziroma nadaljnjo dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove jedrske elektrarne tretje generacije, ki ustreza najsodobnejši mednarodno priznani tehnologiji na lokaciji ob obstoječem objektu nuklearne elektrarne Krško. V septembru 2011 je bila v Avstriji izvedena javna razgrnitev Nacionalnega energetskega programa in okoljskega poročila, izvedene so bile tehnične konzultacije med strokovnima ekipama, ki sta se na strokovni ravni sporazumeli glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na varnost in nuklearno energijo.

Minister in deželna svetnica sta se tudi dogovorila, da se v sredini decembra ponovno srečata v Avstriji, kjer bosta nadaljevala pogovore, tudi o nedavnih poplavah v Sloveniji ter možnostih izboljšanja sodelovanja Slovensko avstrijske komisije za Dravo.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook