Kmetijstvo objavil

Minister Jarc na ogledu sanacije poškodovanih gozdov

Črnivec pri Kamniku, 11. 9. 2008
– Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc si je danes
skupaj z direktorjem Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Joštom Jakšo
ogledal potek sanacije gozdov na prelazu Črnivec pri Kamniku. Seznanil
se je tudi s potekom sanacije gozdov ter možnosti vloge lastnikov gozdov
za povrnitev stroškov za opravljena sanacijska dela. Do sedaj se je v
poškodovanih gozdovih opravil že posek 84.000 m3 poškodovanega drevja na
površini 290 ha.  Minister Jarc je v začetku septembra potrdil enoten
načrt sanacije gozdov, ki ga je pripravil ZGS. Na podlagi omenjenega
načrta morajo sedaj lastniki gozdov obvestiti pristojne krajevne enote
gozdarskih zavodov o opravljenih sanacijskih delih in s tem pridobiti
možnost za povrnitev stroškov sanacije. Načrt sanacije je osnova za
koriščenje 915 tisoč EUR iz rezerv proračuna Republike Slovenije v letu
2008, ki jih je za sanacijo gozdov po julijskih neurjih namenila
slovenska vlada. ZGS je že izdelal prvi zahtevek za izplačilo izvedenih
del v vrednosti 100.190 EUR in ga oddal na ministrstvo.

Postopek za plačilo izvedenih sanacijskih del
Upravičenci
za plačilo opravljenih sanacijskih del so lastniki poškodovanih gozdov,
zajetih v načrtu sanacije. Ti lastniki prejmejo odločbo ZGS za
opravljanje del, ki so zajeta v načrtu sanacije. Po izvedenih delih
morajo takoj obvestiti ZGS – pristojne krajevne enote, vendar najpozneje
do 15. novembra 2008. ZGS prevzame opravljena dela in jih obračuna. 
Višina sofinanciranja poseka poškodovanega gozdnega drevja znaša 2,5
EUR/m3. Za gradnjo gozdne ceste ali gozdne vlake, ki je nujno potrebna
za izvedbo sanacije, pa znaša višina sofinanciranja do 50 % priznanih
stroškov gradnje. Na podlagi obračunanih del izdela ZGS zahtevek za
izplačilo in ga pošlje na ministsrtvo najpozneje do 25. novembra 2008.
Po prejemu zahtevka ZGS, ministrstvo izda odredbo za izplačilo z rokom
plačljivosti 30 dni.

Načrt sanacije za obdobje 2008 – 2010
V
načrtu sanacije je zajeto: obnova gozda na 2.100 ha (naravna obnova in
obnova gozda s sadnjo); dela za zatiranje podlubnikov v obsegu 522
delovnih ur; gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic, potrebnih za
obnovo gozda v skupni dolžini 208 km.
V letu 2008 bo iz tekočih
proračunskih rezerv sofinancirano do 915.000 EUR za posek poškodovanega
drevja zaradi povečanih stroškov v primerjavi z redno sečnjo, ko gre za
pripravo površin za obnovo gozda in za izgradnjo ter rekonstrukcijo
gozdnih cest in vlak, potrebnih za izvedbo sanacije poškodovanega gozda.

Obseg škode po julijskih neurjih
Neurje
v juliju 2008 je poškodovalo gozd na površini 14.400 ha, poškodovanega
je 400.000 m3 gozdnega drevja, popolnoma je uničen gozd na površini nad
600 ha. Največje škode so nastale na gozdnogospodarskem območju
Ljubljana (občina Kamnik), Nazarje (občina Gornji Grad) ter Tolmin
(občina Ajdovščina).
Na območju Črnivca in Gozda  je v sanacijo
vključenih 1150 lastnikov gozdov, od tega jih okrog 100 opravlja delo
samostojno. Posebnih tečajev za delo v poškodovanih gozdovih, ki jih je
organiziral ZGS, se je udeležilo okrog 100 lastnikov gozdov. Ostali
lastniki opravljajo delo z najetimi izvajalci. Na tem območjih dela
okrog 30 izvajalskih podjetij s 15 sečnimi stroji in 2 žičnicama.

 
 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook