Kmetijstvo objavil

Minister mag. Židan imenoval skupino za pripravo strategije o uporabi kmetijske biomase

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je 26.
11. 2010 imenoval člane strokovne skupine za pripravo strategije o
uporabi kmetijske biomase v energetske namene.

Namen imenovanja strokovne skupine bo priprava strategije uporabe
kmetijskih surovin za proizvodnjo bioenergije, s katero se bo pridelava
in obseg uporabe biomase umestila v okvir strateških usmeritev za
zagotavljanje trajnostne izrabe kmetijskih zemljišč in gozdov. Skupina
bo tudi proučila trenutno veljavno zakonodajo, ki ureja področje izrabe
biomase v energetske namene in pripravila eventualne predloge za njihovo
izboljšavo, predvsem v smislu izpolnjevanja obveznosti v zvezi s
prihranki emisij toplogrednih plinov, trajnostnih meril gospodarjenja s
kmetijskimi zemljišči, gospodarjenja z zemljišči velikega pomena za
ohranjanje biotske raznovrstnosti in izboljšanja kmetijsko-okoljskih
praks.

Delovno skupino bo vodil generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na
MKGP, Branko Ravnik. Člani skupine so poleg MKGP še strokovni sodelavci
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje in prostor, Službe
Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Službe Vlade RS za podnebne
spremembe, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
Biotehniške fakultete, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,
Kmetijskega inštituta Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije,
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda
Celje, Inštituta Jožefa Stefana, Zavoda za gozdove Slovenije in
Gozdarskega inštituta Slovenije.

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook