Kmetijstvo objavil

MINISTER MAG. ŽIDAN S PREDSTAVNIKI SLOVENSKIH KMETIJSKIH ORGANIZACIJ IZ ZAMEJSTVA

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je danes sprejel predstavnike slovenskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Zahvalil se jim je za preteklo sodelovanje in izpostavil pomen njihovega zavedanja o kmetijstvu kot pomembnem delu življenja in njihovega aktivnega delovanja na področju proizvodnje hrane.

Srečanja, na katerem je bila poleg ministra mag. Židana prisotna tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša, so se udeležili predstavniki Kmečke zveze Trst iz Italije, Kmečke izobraževalne skupnosti Tinje z avstrijske Koroške, Razvojne agencije Slovenske krajine z Madžarske ter Sekcije za kmetijstvo pri kulturnem društvu Gorski Kotar s Hrvaške. Minister je v uvodu poudaril pomen povečanega zavedanja na področju sektorja proizvodnje hrane in opozoril na nekatere aktivnosti, ki jih v zvezi s tem vodi ministrstvo na področju zaščite kmetijskih zemljišč in promocije potrošnje hrane iz lokalne bližine.  Izpostavil je tudi nekatere ključne usmeritve, ki so potrebne za ta sektor tudi v prihodnje, kjer bodo sicer oči politike in strokovne javnosti najprej usmerjene v reformo kmetijske politike v EU. Za leto 2012 pa je minister posebej izpostavil tri poudarke, ki bodo zelo pomembni za slovenski prehranski sektor. Velik poudarek bo po besedah ministra dan klasični kmetijsko/prehranski politiki, s poudarkom na zagotavljanju varne hrane in povečanju samooskrbe, zelo pomembne pa bodo tudi povečane aktivnosti na področju informiranja in promocije o pomenu hrane iz lokalne bližine ter ohranjanju podeželja, kot tretje pa je minister izpostavil nujno združevanje kmetov v zadružne sisteme, saj bo v letošnjem letu, ki je Mednarodno leto zadružništva, poseben poudarek dan poslovni nepovezanosti kmetov.

V nadaljevanju je dobro sodelovanje s kmetijskimi zamejskimi organizacijami izpostavil tudi državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr.  Boris Jesih, ki je še dodal, da veliko pripomorejo k ohranjanju slovenske identitete zunaj meja Slovenije. Prisotne je pozdravil tudi generalni konzul RS v Monoštru, Dušan Snoj, odlično preteklo sodelovanje pa so povzeli tudi Franc Fabec, predsednik Kmečke zveze Trst, Štefan Domej, predsednik Skupnosti južno koroških kmetov, Andrea Kovacs, vodja Razvojne agencije Slovenska krajina in Slavko Malnar, predsednik Kulturnega društva Gorski Kotar.

Slovenske kmetijske organizacije v zamejstvu imajo poleg naloge pridobivanja hrane, ohranjanja podeželja, preprečevanja zaraščenosti, še posebno poslanstvo v ohranjanju teritorija, slovenskega jezika, kulture in s tem slovenskega naroda na obmejnem področju. Minister se jim je zahvalil za sodelovanje, za pomembno delo, ki ga opravljajo na področju kmetijstva in s tem na področju narodnostnega obstoja slovenske manjšine v zamejstvu v sosednjih štirih državah.

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook