Kmetijstvo objavil

Minister Pogačnik poudaril nujnost večje vloge zadrug pri povezovanju v slovenskem kmetijstvu

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Milan Pogačnik se je danes udeležil 36. tradicionalnega
letnega posveta Zadružne zveze Slovenije. Pri tem je poudaril, da se bo
pomen zadružništva v razmerah globalne finančne in gospodarske krize le
še povečeval. Zaradi majhnosti in razdrobljenosti slovenskih kmetij bo v
prihodnje vse bolj pomembno, kako se bo kmetijstvo tržno organiziralo
 
Minister Pogačnik je poudaril, da je »brez tesnejšega povezovanja v
okviru zadrug težko pričakovati nadaljnji razvoj večine naših kmetij.
Zadruge morajo pri tem opraviti pomembno vlogo povezovalca, usmerjevalca
in tudi izvajalca razvojnih iniciativ in projektov.« Pomembno vlogo
imajo zadruge tudi v tržnem organiziranju kmetijstva, predvsem pa kot
solastnice v slovenski živilsko-predelovalni industriji.

»Pri tem je potrebno poudariti, da
morajo poslovne pobude za razvoj kmetijskih gospodarstev priti od njih
samih. Racionalna investicijska vlaganja in učinkovito upravljanje s
stroški na nivoju kmetije, učinkovita povezanost v živilski verigi,
racionalno organizirana živilsko predelovalna industrija in zavedanje
potrošnikov o kakovosti in varnosti slovenskih živilskih proizvodov so
edini možni odgovor na aktualne in bodoče izzive kmetijstva,« je dodal
minister Pogačnik.

Ministrstvo je že pripravilo predlog
sprememb in dopolnitev Zakona o zadrugah, ki naj bi jih sprejeli še v
letošnjem letu. V pripravo predloga, ki je trenutno v fazi usklajevanja,
so bili vključeni tudi predstavniki Zadružne zveze Slovenije. V
spremenjenem in dopolnjenem zakonu bodo uveljavljene določbe evropske
uredbe o evropski zadrugi. S tem bo zadrugam omogočeno hitrejše
prilaganje spremembam na trgu, posamezniki in pravne osebe iz različnih
držav članic pa bodo lahko ustanovili t.i. evropsko zadrugo in izenačili
položaj zadrug na področju finančnega poslovanja z ostalimi
gospodarskimi družbami.

Ministrstvo podpira tudi nekatere druge
pobude zadružne zveze za stimulativnejšo ureditev in izenačevanje zadrug
z ostalimi gospodarskimi družbami s področja ukrepov davčne politike,
izobraževanja, razvoja in promocije kmetijsko-živilskih izdelkov ter
opredelitve odnosov v celotni produkcijski verigi.

Ministrstvo je z namenom prilagajanja
kmetijstva novim razmeram na globalnem trgu pristopilo k aktivnostim
preučitve možnosti omilitve pogojev za kandidaturo na javne razpise za
nepovratna investicijska sredstva in k nekaterim novim, bolj ciljno
naravnanim ukrepom, ki bodo usmerjeni v zaščito proizvodnje na manj
produktivnih območjih.

Ministrstvo je poskrbelo tudi za
učinkovitejše izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja je letos do konca februarja
izplačala skupno že dobrih 113 milijonov EUR za ukrepe za 2008. To je
štirikrat več kot v enakem obdobju lani. Letos agencija izplačuje ukrepe
v povprečju dva meseca prej kot v preteklosti.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook