Kmetijstvo objavil

Minister Židan z vodstvom zavoda za gozdove RS

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je 20. 7. 2010 v
okviru obiskov v javnih zavodih in institucijah, ki so povezani z
ministrstvom, danes na prvem obisku na Zavodu za gozdove RS. Namen
obiska je bila seznanitev ministra z delovanjem zavoda in predstavitev
smernic ter prioritet ministrstva na področju gozdarstva ter nadaljnje
sodelovanje z zavodom.
 
V uvodnem delu obiska je direktor zavoda Jošt Jakša ministru Židanu
predstavil zgodovino zavoda, njegovo organiziranost, število zaposlenih,
finančno poslovanje ter glavne dejavnosti. Seznanil ga je z
najpomembnejšimi aktivnostmi s področja gozdnogospodarskega načrtovanja,
gojenja in varstva gozdov, gozdnih tehnik in prometnic, divjadi in
lovstva ter zavarovanih prostoživečih živalih.

Minister je prisotne seznanil z aktivnostmi ministrstva, prioritetami,
ki si jih je zadal ob začetku mandata na področju celotne vsebine, ki jo
pokriva ministrstvo ter jim podrobneje predstavil tiste, ki so povezane
z gozdarstvom. Omenil je dolžnost racionalizacije v času finančne in
gospodarske krize ter vsebinsko reorganizacijo na samem ministrstvu in
poudaril, da pričakuje enako delovanje tudi na Zavodu za gozdove kakor
tudi na vseh ostalih zavodih v okviru ministrstva. Minister je med
drugim izpostavil pomen merljivosti in učinkovitosti delovanja javnih
služb ter obveznost ministrstva pri izvajanju nadzora nad javnimi zavodi
na področju dela ministrstva. Minister se je s sogovorniki dotaknil
tudi drugih perečih tem v gozdarstvu, med drugim o shemah kakovosti,
zaraščanju kmetijskih oz. krčenju gozdnih površin in predpisih, ki
urejajo področje gozdarstva ter dodajanju vrednosti v Sloveniji
posekanemu lesu. Minister je ob koncu podal pobudo, da se aktivno
vključijo v projekt zmanjševanja administrativnih ovir ter jih pozval k
spremljanju težav in dajanju pobud glede deregulacije ter zmanjševanja
administrativnih ovir na pristojna ministrstva. Kot pomembno so prisotni
označili razmišljanja o projektu »slovenski les«.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook