Gozdarstvo objavil

MINISTRA ŽIDAN IN STEPIŠNIK O PRESTRUKTURIRANJU LESNO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik sta se s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) ter Združenja lesne in pohištvene industrije sestala na temo prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge.

Ministra mag. Židan in mag. Stepišnik sta se s predstavniki GZS, Združenja lesne in pohištvene industrije na sestanku dogovorila o pomembnejših ukrepih obeh ministrstev, ki bodo pripomogli k prestrukturiranju lesno-predelovalne industrije in na ta način pripomogli k ohranitvi panoge, ki lahko v prihodnosti zagotovi veliko novih delovnih mest. Minister mag. Židan je poudaril, da bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 namenilo okvirno 50 milijonov evrov sredstev za vlaganja v mikro podjetja v okviru gozdno-lesne verige. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo po besedah ministra mag. Stepišnika preverilo možnosti za vlaganja iz kohezijskih skladov, v okvirno 100 milijonov evrov že identificiranih projektov znotraj lesno-predelovalne industrije v obdobju 2014-2020. Po besedah ministra Stepišnika bodo pri financiranju vsekakor največ možnosti imeli dobri projekti gospodarstva, ki bodo imeli velik učinek tako na dodano vrednost v podjetjih kot na ustvarjanje novih delovnih mest.

Ministra sta prav tako zagotovila, da bodo na obeh ministrstvih preverili, ali se pri zelenem javnem naročanju, ki ga ureja Uredba o zelenem naročanju (Uradni list št. 102/2011) upoštevajo minimalni pogoji okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj oz. ali se upošteva pri gradnjah minimalen odstotek lesa in lesnih tvoriv glede na prostornino vseh vgrajenih materialov. Vsi navzoči so se prav tako dogovorili, da se na Ministrstvu za finance preveri ali je možno spremeniti Uredbo o zelenem naročanju na način, da se dvigne minimalno zahtevani odstotek lesa in lesnih tvoriv v vgrajenih materialih.

Ob koncu sestanka so navzoči še sklenili dogovor o ponovnem srečanju na usklajevalnem sestanku v podobni sestavi čez mesec dni ter o sestanku predstavnikov koncesionarjev za državne gozdove, večjih zasebnih lastnikov gozdov in lesno- predelovalnih podjetij, z namenom ureditve dobav hlodovine slovenskim lesno- predelovalnim podjetjem.

 

*    *    *

MINISTRA ŽIDAN IN STEPIŠNIK O PRESTRUKTURIRANJU LESNO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook