Čebelarstvo objavil

Ministri EU o čebelah

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano so na rednem zasedanju, 17.5.2011, na začetku
sprejeli sklepe Sveta o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in
Svetu o zdravju medonosnih čebel. Sporočilo Komisije izpostavlja
problematiko zdravja medonosnih čebel, vzroke za pomore ter izpostavlja
potrebne aktivnosti za izboljšanje stanja na tem področju.

Minister mag. Dejan Židan je poudaril, da
je sprejem sklepov na to temo za Slovenijo pomemben iz dveh razlogov.
Po eni strani z vidika zadnjega dogajanja na področju pomora čebel, po
drugi strani pa predstavlja osnovo za celostni pristop na ravni EU, s
katerim bo podana podlaga za izboljšanje pristopa k reševanju te
problematike. Čebele imajo velik gospodarski pomen za kmetijstvo, saj so
številne rastline odvisne od njihovega opraševanja. Sindrom padca
kolonij čebel (umiranje čebel) ima ključen vpliv na pridelek, zato je
treba zagotavljati ustrezne sisteme zdravstvenega varstva čebel in
zagotoviti več sredstev za raziskave, ki bodo pomagale ugotoviti vzroke
za odmiranje.

Zato je Slovenija podprla sklepe Sveta,
ker se izpostavlja pomen čebel za okolje, kmetijstvo ter biotsko
raznovrstnost, kot tudi potreba po varovanju populacije divjih čebel.
Slovenija je tudi podprla predlog ukrepov in usmeritev, ki jih bo treba v
prihodnosti izvajati za uspešno ohranjanje čebeljih družin in njihovega
zdravstvenega stanja, zlasti potrebo po nadaljnjem usposabljanju
čebelarjev, opravljanju večjega števila raziskav na področju reziduov
(ostankov) in pesticidov, kot tudi na samih čebelah ter po zagotovitvi
dodatnih finančnih sredstev za to področje. Slovenija tudi podpira
sklepe, ki se nanašajo na premike čebel v smislu identifikacije
najprimernejših obdobij in samih lokacij ter na harmonizacijo načrtov za
obvladovanje varoje. Prav tako se Slovenija strinja s pobudami Komisije
za njeno nadaljnje delo na tem področju.

Objavil/a Čebelarska zveza Slovenije
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook