Bolezni objavil

MINISTRI EU O PRIORITETAH DANSKEGA PREDSEDSTVA,TRŽNO CENOVNIH UKREPIH V SKP IN STRATEGIJI ZA ZAŠČITO IN DOBRO POČUTJE ŽIVALI

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša, se je udeležila rednega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na njem so se ministri seznanili s programom danskega predsedstva, ki med svoje prioritete izpostavlja reformo skupne kmetijske in ribiške politike ter zaupanje EU potrošnikov, da je hrana na evropskem trgu varna, zdrava in visoko kvalitetna ob upoštevanju visokih proizvodnih standardov dobrobiti živali. Svet je opravil tudi politično razpravo o predlogu uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve trgov za kmetijske proizvode v okviru reforme SKP. Komisija je predstavila tudi strategijo EU za zaščito in dobro počutje živali 2012-2015, v okviru katere so predlagani višji standardi nadzora nad izvajanjem zakonodaje, vzpostavitev evropske mreže referenčnih centrov ter zagotavljanje ustreznih informacij potrošnikom in javnosti. Državna sekretarka se je udeležila tudi uvodnega dogodka Evropske komisije ob slovesnosti 50. obletnice SKP.

Državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, je v okviru razprav o vzpostavitvi skupne ureditve trgov za kmetijske proizvode, na podlagi vprašalnika predsedstva izpostavila pričakovanja Slovenije glede bodočih ukrepov za reševanje kriznih razmer na kmetijskih trgih. Predstavila je tudi poglede Slovenije na predlagane ukrepe za izboljšanje delovanja  agro-živilsko verige in ostala področja, ki so z vidika vsebine za Slovenijo posebno pomembna. V zvezi z prihodnjim sistemom t.i. varnostne mreže je mag. Strniša povedala, da Slovenja pozdravlja širitev določbe za splošne krizne ukrepe, na področju specifičnih ukrepov vezanih na tržne intervencije pa je podala zahtevo Slovenije, da se  pri oblikovanju intervencijskih cen v večji meri upošteva tudi cenovno stroškovna razmerja v posameznem sektorju. Glede na pomen teh ukrepov za zagotavljanje stabilnih razmer pa je tudi pozvala Komisijo, da predlog dopolni z dodatnimi ukrepi, s katerimi bi v času vedno večjega nihanja cen srednje in dolgoročni zagotovili dejansko učinkovito delujočo varnostno mrežo.

Kot prioritetno področje za Slovenijo je državna sekretarka označila tudi vprašanje izboljšanje delovanja prehranske verige, predvsem v smislu zagotavljanja boljšega pogajalskega položaja kmetijskih pridelovalcev in živilsko predelovalne industrije v odnosu do trgovine. Pozdravila je predlog Komisije s tem, da je posebej opozorila na aktivnosti Slovenije v okviru visokega foruma za boljše delovanje te verige, ki poskuša oblikovati skupna pravila na ravni EU, ali v obliki prostovoljnega kodeksa dobrih poslovnih praks oz. v obliki zakonodajnega predloga.

Izmed ostalih vsebin je državna sekretarka poudarila, da Slovenija zaradi dolgoročne izboljšane oskrbe s sladkorjem, predvsem v državah, ki so v okviru zadnje reforme te tržne ureditve ukinile lastno proizvodnjo sladkorja, podpira ukinitev kvot v letu 2015. Na drugi strani pa je izrazila zaskrbljenost glede prihodnosti v mlečnem sektorju po načrtovani ukinitvi mlečnih kvot in prenehanju sistema sadilnih pravic v vinogradništvu. V luči promocije zdravih prehranjevalnih navad pa Slovenija podpira krepitev ukrepa šolskega sadja in šolskega mleka. Glede slednjega tudi predlaga, da se pristopi k proučitvi bistvene poenostavitve zahtev in postopkov za njegovo izvajanje. Slovenija nadalje predlaga razmislek o uvedbi podobne sheme tudi za med, lahko tudi v obliki novega ukrepa v okviru čebelarskih programov. Po naših izkušnjah pri izvajanju posebnega ukrepa Čebelarske zveze Slovenije, kjer otroci v šolah in vrtcih spoznavajo čebelarstvo in pridelavo medu, bi med kot proizvod s posebnim simbolnim pomenom tako za kmetijstvo, kot tudi z vidika zdravih prehranjevalnih navad, nedvomno ustrezal za uvedbo take sheme na ravni EU.

Ob predstavitvi strategije Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012-2015  Slovenija pozdravlja glavne usmeritve Komisije, predvsem glede strožjega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, vzpostavitve evropske mreže referenčnih centrov ter zagotavljanja ustreznih informacij potrošnikom in javnosti. Slovenija bi si sicer želela, da strategija vključi tudi vrste živali, ki do sedaj niso bile vključene v EU okvir varovanja dobrobiti živali, kot. npr. poskusne živali in živali v živalskih vrtovih. Z vidika zagotavljanja enotnega izvajanja teh predpisov pa Slovenija predlaga ustrezne zakonodajne spremembe.

Državna sekretarka mag. Strniša pa se je danes udeležila tudi dogodka, ki je potekal kot uvod v praznovanje 50. obletnice začetka izvajanja skupne kmetijske politike (SKP), ki se letos obeležuje kot mejnik evropske integracije, ki je Evropejcem pet desetletij omogočala zanesljivo oskrbo s hrano in kakovostno življenje na podeželju. Za slovesnost ob 50. obletnici SKP na ravni EU je načrtovan niz dogodkov, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Ciolos, pa je danes predstavil celotno kampanjo.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook