Kmetijstvo objavil

Ministri EU o promociji kmetijskih proizvodov

Na neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov EU, 13.9.2011, so ministri in drugi predstavniki držav članic EU razpravljali o Zeleni knjigi o ukrepih za promocijo kmetijskih proizvodov in obveščanje o njih. Na zasedanju, ki se ga je s strani Slovenije udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša, so države članice EU nadaljevale razpravo o Zeleni knjigi o ukrepih za promocijo kmetijskih proizvodov in obveščanje o njih, ki je bila prvič predstavljena s strani Evropske komisije na Svetu EU v Bruslju julija letos. Predsedujoča Svetu EU, Poljska, je v tokratni razpravi izpostavila vprašanja, ki se med drugim nanašajo na vlogo držav članic pri izbiri programov promocije, aktivnosti in produkte promocije ter organizacije in institucije, ki naj bodo vključene v te programe.

Državna sekretarka, mag. Tanja Strniša je na zasedanju poudarila, da je promocija kmetijskih proizvodov pomembno orodje za informiranje potrošnikov o raznolikosti in kakovosti evropskih proizvodov, izpolnjevanju visokih standardov s področja varne hrane, uporabi proizvodnih praks, ki upoštevajo varovanje okolja in dobrobit živali ter sami tradiciji pridelave teh proizvodov v EU. Politika promocije je ključnega pomena za doseganje ciljev SKP, zato je treba tudi v času gospodarske in finančne krize vztrajati pri izvajanju teh ukrepov te politike. »Slovenija podpira izvajanje te politike, nadgrajene z ambicioznimi cilji in učinkovite za kmetijsko-živilski sektor, tudi v prihodnje«, je dejala mag. Strniša in dodala, da je za Slovenijo posebej pomembno vzpodbujanje lokalne pridelave in vzpostavitev kratkih verig od pridelave do potrošnika. S tem se po njenih besedah prispeva k razvoju podeželskih območij, zmanjšuje vpliv na okolje, omogoča lažje preživetje majhnim kmetijam, omogoča močnejši socialni stik med kupci in kmeti ter ohranja tradicionalni način življenja na podeželju. Državna sekretarka je izpostavila tudi velik pomen geografskih označb lokalnih proizvodov, zato je Slovenija predlagala, da bi se zavzeli za širšo promocijo teh označb, kjer omejitve ne bi bile tako strogo zastavljene.

Slovenija je izpostavila tudi potrebo po nadaljnji poenostavitvi postopkov odobritve in izvajana programov promocije, kjer bi ustanovitev skupne platforme za izvajanje promocijskih aktivnosti (delavnice, spletne strani…) za izmenjavo dobrih praks oziroma izkušenj še povečala kakovost posameznih programov. Glede izbire programov, ki se izvajajo na nacionalnem in EU nivoju, je za Slovenijo sicer ustrezen, vendar časovno dolgotrajen, zato bi bil ustrezen predlog, ki predvideva dvakrat letno vložitev programov za notranji trg kot tudi za tretje trge. Prav tako je ustrezen tudi  veljavni sistem sofinanciranja programov, saj je fleksibilen in omogoča predložitev programov strokovnim organizacijam tudi, če država ne more zagotoviti finančna sredstva. Poleg obstoječega seznama upravičenih proizvodov, ki zajema kmetijske proizvode, pa bi Slovenija predlagala še uvrstitev nekaterih drugih živilskih proizvodov. Državna sekretarka je tudi poudarila, da Slovenija podpira možnost razširitve upravičencev na podjetja ali trgovinske zbornice ter postavitev določenih omejitev glede neposredne promocije proizvodov posameznega podjetja.

Glede nastopa na tretjih trgih pa Slovenija po besedah mag. Strniša podpira prizadevanja EU pri odpiranju in razvoju novih trgov. »Posebno pozornost je treba nameniti usposobitvi evropskih kmetijskih proizvajalcev za dostop na te trge, vključno s pripravo analiz trgov, o navadah potrošnikov ali vzpostavitev internetnih forumov ali mrež«, je še poudarila.

Evropska Komisija je z objavo dokumenta »Zelena knjiga o ukrepih za promocijo kmetijskih proizvodov in obveščanje o njih: evropska strategija z večjo dodano vrednostjo za promocijo okusov Evrope«, julija letos začela 8-tedensko javno razpravo o prihodnosti sistemov promocije kmetijskih proizvodov UE in informiranja o njih. Komisija želi na ta način preučiti, kako oblikovati bolj ciljno usmerjeno in ambiciozno strategijo za prihodnost, ki bo potrošnikom – tako v EU kot izven nje, natančneje pojasnila kakovost, tradicije in dodano vrednost evropskih kmetijskih proizvodov in živil.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook