Kmetijstvo objavil

MINISTRI EU O REFORMI SKP; BOGOVIČ ZA UKINITEV KVOT ZA SLADKOR

Na četrtem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod ciprskim predsedstvom, ki se ga je udeležil minister Franc Bogovič, se je nadaljevala razprava o reformi Skupne kmetijske politike. Razprava se je tokrat osredotočila na nekatera odprta vprašanja s področja skupnih tržnih ureditev, razvoja podeželja in neposrednih plačil. Minister Bogovič je ponovno podprl odpravo kvot za sladkor po letu 2015 in se zavzel za ohranitev sistema sadilnih pravic za vinograde. Na področju razvoja podeželja, pa je minister kot ključno odprto vprašanje izpostavil prihodnji obseg sredstev za Slovenijo.

Tokratna razprava o predlogu uredbe o neposrednih plačilih je bila osredotočena le na vprašanje, ali naj se kmetom, ki izvajajo kmetijsko okoljske ukrepe v okviru politike razvoja podeželja, le ti priznajo tudi pri izvajanju ukrepov ozelenitve. V tem primeru so kmetje izvzeti iz obveznosti izvajanja ukrepov ozelenitve. Glede na to, da v Sloveniji veliko število kmetov vključenih v kmetijsko okoljske programe je minister koncept ekvivalence pozdravil kot možnost, da se tem kmetom prizna njihov pozitiven prispevek k varovanju okolja tudi pri neposrednih plačilih.

V drugem krogu razprave o možnosti podaljšanja kvot za sladkor po letu 2015, se je pokazala razdvojenost Sveta do tega vprašanja. Večina držav članic si namreč prizadeva za podaljšanje tega sistema vsaj do 2020, pri čemer to podaljšanje utemeljujejo z nujnostjo dokončanja prestrukturiranja sektorja. Minister Bogovič je ob jasnem stališču, da Slovenija podpira ukinitev kvot, zahteval, da se v primeru podaljšanja tega sistema najde tudi ustrezne rešitev za tiste države članice, ki so po reformi sladkorja v letu 2006 že ukinile proizvodnjo sladkorne pese.

Pri vprašanju ohranitve sistema sadilnih pravic so bile države članice pridelovalke vina enotne, da je treba ohraniti sistem nadzora nad zasaditvijo novih površin vinogradov, s tem, da se sistem naredi bolj prožen in izvajanje enostavnejše. Nov koncept  sistema sadilnih pravic je skupaj z številnimi državami, na čelu s Francijo, na zasedanju predstavil minister Bogovič. Zlasti pozitivno je, da bi bila v novi sistem vključena tudi nacionalna združenja pridelovalcev.

Na področju razvoja podeželja je minister kot odprta področja označil finančna vprašanja, in sicer obseg sredstev ter stopnjo sofinanciranja s strani EU, predhodne pogojenosti, namakanje in izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov zaradi ozelenitve.

Ključna zahteva Slovenije glede obsega sredstev ostaja enaka, in sicer, da ne more pristati na znižanje sedanjega obsega sredstev, saj bi to zaustavilo strukturne spremembe v kmetijstvu. Glede stopnje sofinanciranja s strani EU pa je bila ponovno podana zahteva za uvedbo višje stopnje sofinanciranja s strani EU za regije, ki v novem programskem obdobju ne bodo več imele statusa manj razvitih regij.

V zvezi z namakanjem pa je za Slovenijo težavna zahteva, da je potrebno okoljsko analizo opraviti za vsako naložbo v nove namakalne sisteme. V tem delu bi morale države članice imeti možnost iz te zahteve izvzeti naložbe, pri katerih gre za majhen obseg namakanih površin in ki ne predstavljajo bistvenega negativnega vpliva na okolje.

V razpravah so se ministri tudi strinjali, da političen dogovor o reformi Skupne kmetijske politike ni možen, dokler ne bo prišlo do dogovora o večletnem finančnem okviru 2014 – 2020.

 

*   *   *

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook