Čebelarstvo objavil

Ministri EU o zdravju medonosnih čebel

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano so, 17.05.2011 rednem zasedanju na začetku
sprejeli sklepe Sveta o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in
Svetu o zdravju medonosnih čebel. Sporočilo Komisije izpostavlja
problematiko zdravja medonosnih čebel, vzroke za pomore ter izpostavlja
potrebne aktivnosti za izboljšanje stanja na tem področju.

Minister mag. Dejan Židan je poudaril, da je sprejem sklepov na to temo
za Slovenijo pomemben iz dveh razlogov. Po eni strani z vidika zadnjega
dogajanja na področju pomora čebel, po drugi strani pa predstavlja
osnovo za celostni pristop na ravni EU, s katerim bo podana podlaga za
izboljšanje pristopa k reševanju te problematike. Čebele imajo velik
gospodarski pomen za kmetijstvo, saj so številne rastline odvisne od
njihovega opraševanja. Sindrom padca kolonij čebel (umiranje čebel) ima
ključen vpliv na pridelek, zato je treba zagotavljati ustrezne sisteme
zdravstvenega varstva čebel in zagotoviti več sredstev za raziskave, ki
bodo pomagale ugotoviti vzroke za odmiranje.

Zato je Slovenija podprla sklepe Sveta, ker se izpostavlja pomen čebel
za okolje, kmetijstvo ter biotsko raznovrstnost, kot tudi potreba po
varovanju populacije divjih čebel. Slovenija je tudi podprla predlog
ukrepov in usmeritev, ki jih bo treba v prihodnosti izvajati za uspešno
ohranjanje čebeljih družin in njihovega zdravstvenega stanja, zlasti
potrebo po nadaljnjem usposabljanju čebelarjev, opravljanju večjega
števila raziskav na področju reziduov (ostankov) in pesticidov, kot tudi
na samih čebelah ter po zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za to
področje. Slovenija tudi podpira sklepe, ki se nanašajo na premike čebel
v smislu identifikacije najprimernejših obdobij in samih lokacij ter na
harmonizacijo načrtov za obvladovanje varoje. Prav tako se Slovenija
strinja s pobudami Komisije za njeno nadaljnje delo na tem področju.

Več o sklepih sveta v prilogi:
PRILOGA

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook