Kmetijstvo objavil

Ministri EU podprli ukrep pomoči najrevnejšim

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na današnjem rednem zasedanju dosegli politični dogovor o nadaljevanju programa pomoči EU v hrani najbolj ogroženim osebam v Uniji. Ministri so obravnavali tudi Sporočilo Komisije o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike in izmenjali mnenja o predlogu uredbe o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpor v okviru Skupne kmetijske politike (SKP).

Svet ministrov, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, je danes dosegel politični dogovor za spremembo uredbe glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v EU, katero nadaljnje izvajanje so oktobra v Luksemburgu blokirale nekatere države (Nemčija, Velika Britanija, Švedska, Nizozemska, Danska in Češka). Dogovor pomeni izvajanje ukrepa še v naslednjih dveh letih, predlog uredbe pa bodo ministri formalno potrdili decembra v Bruslju. Slovenija pozdravlja odločitev EU, saj je po njenem mnenju pokazala, da razume, kako pomembna je pomoč najrevnejšim v teh težkih časih. Ukrep bo namreč omogočil nadaljnje izvajanje programa pomoči najrevnejšim, saj pomeni program razdeljevanja hrane pomoči potrebnim krepitev solidarnosti na EU ravni in njeno zavzemanje za najbolj ogrožene prebivalce. EU ima za ta ukrep zagotovljenih 500 milijonov evrov, Slovenija pa bo za ta namen dobila 2,4 milijona evrov, ki jih bo v hrani razdelila preko dobrodelnih organizacij Slovenske karitas in Rdečega križa Slovenije.

Ministri so dopoldne v okviru razprave o reformi skupne ribiške politike izmenjali mnenja o zunanjem vidiku te politike, pri kateri so se osredotočili na vlogo EU pri upravljanju ribištva v mednarodnih vodah ter sklepanju in izvajanju ribiških sporazumov s tretjimi državami. Slovenija je tudi sama aktivna v okviru Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki na območju Sredozemlja zagotavlja sodelovanje med državami članicami EU in tretjimi državami na področju upravljanja ribištva. Poleg tega pa slovenski ribiči lovijo v Jadranskem morju staleže rib, ki jih lovijo tudi tretje države, nečlanice EU. Minister mag. Dejan Židan je zato v razpravi podprl prizadevanja Komisije glede krepitve vloge EU pri zagotavljanju trajnostnega ribolova v mednarodnih vodah. Pri tem je poudaril, da si mora EU prizadevati za enako obravnavo tretjih držav z državami članicami EU. V praksi to pomeni predvsem zagotavljanje ustreznega nadzora nad plovili tretjih držav z namenom njihovega čimbolj doslednega spoštovanja obstoječe zakonodaje. Glede partnerskih ribiških sporazumov med EU in tretjimi državami, v okviru katerih Slovenija sicer ne izkorišča ribolovnih možnosti, pa je minister izpostavil, da je treba pri sklepanju in podaljševanju tovrstnih sporazumov upoštevati spoštovanje človekovih pravic v partnerskih državah, vključno z ekonomskimi pravicami lokalnega prebivalstva ob obalah, kjer izvajajo ribolov plovila EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook