Zanimivosti objavil

MINISTRI EU ZA OKOLJE TUDI O FINANCIRANJU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI DO 2020

Pod okriljem litovskega predsedovanja EU, se je v Vilni, včeraj, začelo dvodnevno neformalno zasedanje Sveta EU za okolje. Poglavitni temi zasedanja sta bili financiranje naravnega kapitala in biotske raznovrstnosti v prihodnjem finančnem obdobju ter priprave na mednarodno podnebno konferenco, ki bo letos novembra v Varšavi. Iz Slovenije se je zasedanja udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, mag. Andreja Jerina.

 

Udeleženci neformalnega srečanja v Vilni so razpravljali o možnostih in izzivih, s katerimi se soočajo države članice pri zagotavljanju financiranja biotske raznovrstnosti ter določanju nacionalnih prioritet v finančnem obdobju do leta 2020, pa tudi o možnih vidikih vključevanja investicij zasebnega sektorja in inovativnih finančnih mehanizmov za financiranje biotske raznovrstnosti v prihodnjem finančnem okviru. V splošnem so podprli izid pogajanj o večletnem finančnem okviru do leta 2020, ki zagotavlja vključitev biotske raznovrstnosti v ključne EU politike in sklade. Izzivi, s  katerimi se države članice soočajo na nacionalni ravni se nanašajo zlasti na operacionalizacijo teh ciljev oziroma vključevanje vidikov biotske raznovrstnosti v nacionalne prioritete in sektorske operativne programe prihodnjega večletnega finančnega okvira.

 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Andreja Jerina je v razpravi poudarila pomen sinergij EU politik, zlasti na najvišjem nivoju Strategije 2020 in evropskega semestra, pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznega financiranja biotske raznovrstnosti. V svoji intervenciji je Slovenija tudi pozvala Evropsko komisijo k pripravi pregleda uspešnosti vključevanja ukrepov financiranja biotske raznovrstnosti kot nacionalne prioritete v partnerske sporazume z EU, v katerih bodo države članice opredelile za katere namene bodo porabile razpoložljiva sredstva EU. Pobuda Slovenije je naletela na široko podporo in bo vključena v zaključke zasedanja.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook