Kmetijstvo objavil

Ministrstvo nadaljuje postopke sprejemanja Zakona o soobstoju GSR z ostalimi kmetijskimi rastlinami

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo prihodnji teden posredovalo v usklajevanje koalicijskim
strankam predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin (GSR) z
ostalimi kmetijskimi rastlinami

Ključno odprto vprašanje, ki še ni usklajeno z Evropsko komisijo,
predstavljajo določbe, ki določajo vprašanje odškodnin v primerih
nenamerne prisotnosti GSR v ostalih kmetijskih rastlinah in pridelkih. Z
namenom čimprejšnjega sprejetja zakona in zapolnitve pravne praznine na
tem področju bo ministrstvo nadaljevalo postopek sprejema obstoječega
predloga zakona, ki predvideva plačilo odškodnin preko proračunske
postavke za odškodnine. Istočasno pa bo ministrstvo preverilo tudi drugo
možno rešitev za ureditev vprašanja odškodnin, in sicer preko
odškodninskega sklada. Po uskladitvi v koaliciji bo ministrstvo predlog
zakona posredovalo v medresorsko usklajevanje in nato v sprejem na
vlado.
 
Odprto vprašanje na področju odškodnin je nastalo, ko je ministrstvo v
neformalnih pogovorih s predstavniki Generalnega direktorata za
kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji prejelo mnenje, da
obstoječa rešitev plačila odškodnin preko proračunske postavke za
odškodnine, zanje ni sprejemljiva. Po njihovem mnenju bi bila bolj
primerna rešitev z ustanovitvijo odškodninskega sklada. Kmetijsko
ministrstvo mora to rešitev uskladiti z Ministrstvom za finance.

Pri zakonu o soobstoju GSR z ostalimi
kmetijskimi rastlinami je potrebno opraviti dve ločeni notifikaciji
oziroma priglasitvi Evropski komisiji, ki se mora z vsebino zakona
strinjati. Prvo soglasje, ki je vezano na zagotavljanje pravil prostega
blaga v EU, je Slovenija dobila maja lanskega leta. Druga priglasitev pa
je vezana na člene, ki govorijo o odškodninah in pomenijo državno
pomoč. To se lahko Evropski komisiji priglasi šele po sprejetju zakona v
državnem zboru in pripravi pravilnika v zvezi z odškodninami. Pred tem
je možno z Evropsko komisijo opraviti le neformalne pogovore.

Z nadaljevanjem postopka sprejema zakona
bo ministrstvo zagotovilo čimprejšnji sprejem in začetek veljave določb
zakona, razen o odškodninah. Te bodo začele veljati po sprejemu
podzakonskih aktov in njihovi potrditvi s strani Evropske komisije.
Ministrstvo bo predlagalo sprejem zakona po nujnem postopku. Člani
projektne skupine, v okviru katere se je usklajeval zakon in v kateri so
tudi predstavniki nevladnih organizacij, so se na včerajšnjem sestanku
strinjali s predlogom ministrstva glede nadaljnjih postopkov. V
preteklem mandatu predlog zakona ni našel ustrezne politične volje za
sprejem na vladi in v državnem zboru.

Z zakonom se bo zagotovili pravni okvir,
v katerem bodo ob upoštevanju pravil soobstoja mogoče vse oblike
kmetovanja in predvsem določeni preventivni ukrepi za preprečitev
nenamernega prenosa GSR med druge kmetijske rastline. Zagotovljen bo
tudi ustrezen nadzor in plačevanje odškodnin v primeru nenamerne
prisotnosti GSO v konvencionalnih, integriranih ali ekoloških pridelkih.
Obstoječi zakon je bil ves čas usklajevan v okviru projektne skupine.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook