Ribištvo objavil

Ministrstvo odobrilo pomoč slovenskim ribičem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je danes izdalo odločbe o enkratni pomoči morskim gospodarskim ribičem
zaradi izrazitega slabšanja ekonomskih razmer v sektorju morskega
gospodarskega ribolova. Enkratna pomoč, katero bo prejelo 35 fizičnih in
pravnih oseb za 63 zaposlenih v sektorju ribištva, je namenjena
ohranjanju delovnih mest v sektorju morskega gospodarskega ribolova


Od
tega bo 50 zaposlenih prejelo pomoč za vseh 12 mesecev oziroma 1.800
EUR enkratne pomoči na zaposlenega. Za 13 oseb bodo vlagatelji prejeli
sorazmerni delež enkratne pomoči glede na število dni zaposlitve v letu
2007. Šest vlog ni izpolnjevalo predpisanih pogojev in so bile zato
zavrnjene.

Enkratna pomoč je vezana na dneve v
letu, ko so bili člani posadke ribiškega plovila zaposleni v sektorju
morskega gospodarskega ribolova in so za njih delodajalci oziroma so si
sami kot samozaposleni plačevali prispevke za socialno varnost.
Upravičenci bodo sredstva prejeli na svoje tekoče račune v 30 dneh po
izdaji odločbe.

Sredstva v skupni višini 100.000
evrov za leto 2007 bodo dodeljena na podlagi Uredbe o enkratni pomoči
ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali
gospodarski ribolov v letu 2007.

V sektorju
ribištva je bilo v zadnjih letih zaznati izrazit negativni trend letne
količine ulova rib (celotni ulov se je od leta 1990 iz 6.000 ton znižal
na 900 ton leta 2007). Višji so tudi proizvodni stroški, ki jih imajo
ribiči pri izvajanju gospodarskega ribolova, zlasti cene goriva.
Maloprodajne cene diezelskega goriva so se od leta 2002 do leta 2008
zvišale kar za 82 odstotkov. Poleg tega ribiče pesti tudi neurejena
infrastruktura v ribiških pristaniščih (brez tekoče vode, ledomatov,
prostorov za shranjevanje mrež ipd.). Kljub temu, da ribiči lovijo
visoko kvalitetne ribiške proizvode, je njihova potrošnja v Sloveniji
izjemno nizka. Povprečna poraba rib na prebivalca v Sloveniji je bila v
2004 ocenjena na 6 kg letno in je precej nižja glede na ostale države
članice EU.

Pogoji za pridobitev enkratne pomoči
so bili, da je upravičenec lastnik ali solastnik vsaj enega ribiškega
plovila, ki je registrirano za namen gospodarskega ribolova; za vsaj eno
plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov in
upravičenec je v letu 2007 izpolnil in oddal vsaj 50 ladijskih dnevnikov
za plovila, ki jih je imel v lasti ali solasti.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook