Kmetijstvo objavil

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE TUDI LETOS PARTNER V KAMPANJI POZOR(!)NI ZA OKOLJE

S podpisom pisma o partnerstvu se je danes uradno začel četrti krog kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki poteka na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. Kampanja, katere namen je ozaveščanje dijakov in širše skupnosti o pravilnem odnosu do okolja, je tokrat združila že 44 partnerskih organizacij ter več kot 12.000 dijakov 26 srednjih šol iz vse Slovenije. Kampanjo je ponovno podprlo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pismo o nameri je podpisal v. d. direktorja Direktorata za okolje Branko Ravnik.

Branko Ravnik je v svojem uvodnem nagovoru poudaril pomen varovanja naravnih virov in v povezavi s tem trajnostnega ravnanja z odpadki. Izpostavil je, da je zakonsko na področju ravnanja oz. ločevanja odpadkov že veliko urejenega, da pa je nujno in prepotrebno neprenehno ozaveščanje – še posebej mlade generacije – o pomenu preprečevanja nastajanja odpadkov, njihovega ločevanja in recikliranja. »Imamo en sam planet, skušajmo ga čim bolj obvarovati pred izčrpavanjem naravnih virov, ki niso obnovljivi,« je svoj nagovor zaključil Ravnik.

Andrew Harper, direktor proizvodnje v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, je na današnjem začetnem dogodku kampanje poudaril, da je kampanja v teh letih dosegla vse zastavljene cilje in tako prispeva k okoljski ozaveščenosti dijakov. Vsekakor je zgovoren podatek raziskave, ki jo vsako leto po zaključku tekmovanja izvedejo med sodelujočimi dijaki: v zadnjem letu kampanje je več kot dve tretjini dijakov, ki so sodelovali v raziskavi, zatrdilo, da se zaveda pomena ločevanja odpadkov.

44 partnerjev kampanje se je s podpisom pisma o nameri uradno zavezalo k sodelovanju v kampanji v tekočem šolskem letu in izvajanju aktivnosti, s katerimi dijake spodbujajo k odgovornemu ravnanju z okoljem.

 

O kampanji

Kampanjo Pozor(!)ni za okolje je družba Goodyear Dunlop Sava Tires na pobudo sodelavcev zasnovala z namenom opozarjanja širše skupnosti na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja ter osveščanja o pravilnem ravnanju z okoljem. Lansko šolsko leto so se dijakom srednjih šol z Gorenjske, kjer se kampanja začela, pridružili še dijaki srednjih šol iz celotne Slovenije.

Osrednja aktivnost v kampanji je tekmovanje med sodelujočimi šolami, razdeljeno na tri dele. Šole z Gorenjske, ki so v kampanjo vključene že od šolskega leta 2010/11, bodo tako kot v preteklih letih tekmovale v ločenem zbiranju odpadkov. Vse šole v projektu (tako tiste z Gorenjske kot šole iz ostalih slovenskih regij, ki so se kampanji priključile v lanskem in letošnjem šolskem letu) pa bodo tekmovale še v organizaciji EKOdneva ter izvajanju EKOnačrta. V okviru EKOdneva bo posamezna šola organizirala aktivnosti, namenjene osveščanju dijakov in širše lokalne skupnosti. Namen organizacije takšnega dne je osveščanje, povezovanje in aktiviranje širše okolice k pozornemu odnosu do okolja. V tekmovanju v izvajanju EKOnačrta pa bo posamezna šola poskrbela za čimbolj učinkovito ravnanje z odpadki, energijo in vodo. Šole oz. njeni predstavniki bodo cilje za izvajanje načrta predstavile ob začetku kampanje, nato pa jih bodo tekom letošnje kampanje uresničevale.MKO

 

*    *    *

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE TUDI LETOS PARTNER V KAMPANJI POZOR(!)NI ZA OKOLJE

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook