Zanimivosti objavil

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE ZAČENJA SPLOŠNO PROMOCIJO HRANE IZ NAŠE BLIŽINE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z današnjim dnem začenja splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše bližine. Z nakupovanjem tovrstne hrane lahko veliko naredimo za oživitev slovenskega gospodarstva, ohranjanje kmetijstva, preprečevanja sive ekonomije pa tudi za to, da jemo zdravo in kakovostno hrano, je poudaril minister za kmetijstvo za okolje mag. Dejan Židan. Slovenija nameni 5 % BDP za uvoz hrane in prehranskih surovin, zato je to področje lahko velika tržna niša.

S promocijo hrane iz naše bližine želimo izboljšati informiranost potrošnikov o prednostih lokalno pridelane hrane, o tem kako je pridelana, predelana, kakovostna in varna. Želimo povečati zaupanje potrošnika v slovensko hrano, prodajo slovenske hrane ter spodbuditi sodelovanje pridelovalcev in živilsko predelovalne industrije, vzpostaviti pa želimo tudi shemo kakovosti in enotno, enostavno označbo hrane iz naše bližine. Označba kakovosti bo nadgradnja celega projekta in bo zaživela 2014, je povedala predsednica Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Aleša Kandus. Poudarila je, da so aktivnosti za promocijo lokalne hrane strateško in dolgoročno zasnovane ter da želimo z njimi ohraniti slovensko podeželje, slovenskega kmeta ter si zagotoviti zdravo in kakovostno hrano. Spregovorila je o delu sveta za promocijo, ki ima 8 članov (KGZS, ZZS, GZS-ZKŽP), in predstavljajo ter zastopajo stališča svojih združenj. Pomembna naloga sveta je medsektorsko in medinstitucionalno usklajevanje stališč in mnenj na temo promocije. Svet je imenoval sektorske odbore za 8 sektorjev (mleko, meso, sadje, zelenjava, žita, oljke, med in vino), ki so posvetovalno telo sveta in je usmerjal pripravo Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013-2118, ki ga je sprejela Vlada RS konec maja letos.

Andraž Zorko, predstavnik Valicona, ki je opravil raziskavo o odnosu potrošnikov do slovenske hrane je povedal, da je Raziskava Trženjski monitor pokazala, da potrošniki najbolj zaupajo kupljeni hrani slovenskih proizvajalcev. Vsak tretji anketiranec raje poseže po slovenskih znamkah, četudi je cena nekoliko višja. Med temi se kot glavni razlogi navajajo boljša kakovost (32 %), zaupanje (29 %), podpora slovenskemu gospodarstvu (25 %), ter konkretni razlogi kot so svežina, zdravje in varnost (23 %). Večina potrošnikov pri nakupu izdelkov hitre potrošnje preverja poreklo. Največ pri mesu in mesnih izdelkih (73 %), svežem sadju in zelenjavi (63 %) ter mleku in mlečnih izdelkih (63 %). Raziskava je pokazala, da si potrošniki želijo kakovostne lokalne hrane. Hkrati vemo, da lokalni pridelovalci in predelovalci ponujajo zelo kakovostne pridelke in izdelke.

Toni Tomašek (Publicus) je dejal, da letošnjo promocijsko kampanjo hrane iz bližine začenjamo v času, ko je na trgu in tudi v naši prehrani veliko sezonskega sadja in zelenjave, saj želimo potrošnike opomniti, da je zdaj čas za izbiro lokalne hrane, katere odlike so okus, svežina in kakovost. V juliju, bomo ljudi prek spotov, plakatov in drugih informacijskih sredstev spominjali na to, da je hrana, ki ni potovala od daleč bolj sveža (kampanje »Hrana iz bližine« iz leta 2011/2012). V jesenskem delu, ko se začne obiranje in pobiranje pridelkov, pa načrtujemo posebno akcijo, s katero želimo ustvarili gibanje, v katerem bodo sodelovali pridelovalci, predelovalci, potrošniki in trgovine. Jesenski del kampanje bomo začeli na sejmu AGRA, vrhunec pa načrtujemo za 3. novembra, na Dan slovenske hrane, ki se bo začel s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Prvič pa bodo na ta dan potekali tudi naravoslovni dnevi šol. Kmetije in podjetja bodo odprli vrata slovenskim šolarjem, pa tudi drugim potrošnikom, tako da si bodo ti lahko ogledali kako se hrana prideluje in predeluje.

Minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan je povedal, da h kakovosti in varnosti hrane prav gotovo pripomore tudi to, da smo nadgradili sistem nadzora hrane in proizvodnje hrane ter to, da so podatki o ugotovitvah naših inšpektorjev javno objavljeni. In to področje nadzora bomo še zaostrili, spreminjamo pa tudi nadzor na področju vinarstva. Omenil je tudi sprememb v sistemu javnega naročanja, ki omogoča pozitivno diskriminacijo pri naročanju hrane v vrednosti do 80.000 evrov. povedal je tudi, da se sistem javnega naročanja v EU spreminja, in da bo to omogočilo, da bomo v Sloveniji poenostavili sistem javnega naročanja.

Za generično promocijo je MKO v tem letu rezerviral 800 tisoč evrov sredstev, od tega bo danes predstavljena kampanja promocije hrane iz bližine v višini dobrih 500 tisoč evrov. MKO izvaja tudi promocijo na področju vinarstva v višini 600 tisoč evrov ter promocijo iz ukrepov EU v višini 650 tisoč evrov.

MKO

*    *    *

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook