Kmetijstvo objavil

MKGP je 2097 kmetijskim gospodarstvom izplačalo 3,8 milijona evrov pomoči

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2097 kmetijskim
gospodarstvom v Sloveniji izplačalo 3,8 milijona evrov pomoči ob
finančni in gospodarski krizi v letu 2009. Upravičenci so sredstva
dobili v obliki nepovratnih sredstev, so pojasnili na kmetijskem
ministrstvu.


Pomoč kot vzpodbuda za ohranjanje proizvodnje

Namen ukrepa je lajšanje finančnih težav, ki so posledica finančne in
gospodarske krize v letu 2009. Pomoč so prejela tista kmetijska
gospodarstva, ki jim kmetijstvo tudi v letu 2010 predstavlja glavni vir
dohodka, ministrstvo pa jih želi na ta način spodbuditi, da kljub krizi
ohranjajo proizvodnjo na obstoječi ravni.

Pomoč znaša dobrih 15 % izračunane izgube
Upravičenci do izplačila splošne pomoči v kmetijstvu so bila med drugim
tista kmetijska gospodarstva, ki so oddala B ali D obrazec zbirne vloge
za leto 2009, da njihova izguba v letu 2009 znaša najmanj 20 odstotkov
in višina izgube ni manjša od 3000 evrov. Finančna pomoč znaša 15,48
odstotka izračunane zgube na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da vsota finančne pomoči po tem ukrepu
in ukrepu de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne
sme presegati 15.000 evrov v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra
2010. V tem obdobju so bile v Sloveniji izplačane pomoči de minimis v
sektorjih prašičereje, pšenice in mleka.


Razmeroma težko obdobje


Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je
leto 2010 na področju pridelave hrane označil kot razmeroma težko.
Država se je na poslabšanje razmer v kmetijstvu med drugim odzvala tudi z
interventnimi ukrepi, med katere sodijo izplačilo pomoči mlečnemu
sektorju v višini 3,2 milijona evrov in izplačalo pomoči prašičerejskim
kmetijam v višini 1,2 milijona evrov. Zadnja v tej shemi pomoči je
izplačana splošna pomoč v kmetijstvu.

Vir: http://www.siol.net/gospodarstvo/2010/12/izplacanih_3_8_milijona_evrov_pomoci_kmetijstvu_ob_krizi.aspx

OBJAVIL/A MARTINA VODOPIVEC, DIPL.INŽ.AGR. IN HORT.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook