Kmetijstvo objavil

MKGP pristopilo k pripravi in izvedbi ukrepov za zmanjšanje posledic škode po poplavah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je včeraj seznanilo
s prvo oceno škode po poplavah v Sloveniji, ki so v preteklem vikendu
prizadele kmetijske površine in objekte. Po prvih podatkih KGZS –
kmetijsko svetovalne službe je največ škode na koruzi, travinju in na
vrtninah, poškodovani pa so tudi nekateri vinogradi in sadovnjaki.
Stopnja poškodovanosti na teh kmetijskih kulturah je med 20 in 100 %. Na
Primorskem so poplave povzročile škodo tudi v treh ribogojnicah.

Vse pristojne službe v okviru MKGP so se danes seznanile s trenutno
situacijo po poplavah in pristopile k pripravi in izvedbi ukrepov za
zmanjšanje posledic škode. MKGP je že naložilo KGZS – kmetijski
svetovalni službi, da v okviru strokovnih skupin pripravi tehnološka
navodila za ukrepanje pri različnih kulturah na posameznih območjih
(siliranje koruze, paša, spravilo vrtnin, krma…). Ta navodila bodo tudi
strokovna podlaga za svetovanje kmetijskih svetovalcev posameznim
kmetom. Za okrepitev strokovno svetovalnega dela na poplavnih območjih
bo MKGP v programu svetovanja KGZS dalo prioriteto temu problemu.

MKGP bo med drugim obvestilo tudi Gospodarsko zbornico Slovenije in
Trgovinsko zbornico Slovenije o ukrepih, ki so potrebni za zaščito
potrošnikov; in sicer, da morajo poslovni subjekti izvesti potrebne
ukrepe, s katerimi se prepreči možnost, da kmetijski pridelki in živila,
ki so zaradi poplav oporečni, pridejo do potrošnika. V primeru suma ali
naznanitve kršitve se bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano tudi ustrezno odzval.

Ob tem naj še spomnimo, da je bil v letu 2010 sprejet tudi ukrep
kmetijske politike, s katerim se je kmetijskim proizvajalcem
subvencioniralo zavarovanje kmetijskih pridelkov, tudi za primer škode
zaradi povodnji.

MKGP ocenjuje, da gre za obsežno naravno katastrofo, zato je reševanje
teh težav vzelo zelo resno in prioritetno, v prihodnjih dneh pa bo
nadaljevalo z aktivnostmi za zmanjšanje posledic škode po poplavah. O
aktivnostih in ukrepih na tem področju bomo javnost sproti obveščali.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook