Čebelarstvo objavil

MKGP znova opozarja na pravilno rabo FFS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s padci čebel v
Pomurju znova opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS),
da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so
navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna
raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s
čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno
pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim
opozorilnim znakom.

Obveznosti vseh uporabnikov FFS v zvezi z varstvom čebel so:
– cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS,
ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način
preprečeno, da bi jo FFS dosegel,
– uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je strogo prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
– uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih
rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve
uri pred sončnim vzhodom.

Pri uporabi FFS, ki niso označena kot nevarna za čebele, se v izogib izpostavljenosti čebel FFS priporoča sledeče:
– odstranitev cvetoče podrasti v trajnih nasadih,
– tretiranje izvajati na način, da ne pride do zanosa FFS na sosednje cvetoče površine,
– pri uporabi FFS v času cvetenja gojenih rastlin, tretiranje izvajati v
nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim
vzhodom.

Dodatna priporočila so namenjena zmanjšanju vsakršni izpostavljenosti čebel FFS ne glede na nevarnost.

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi dobri kmetijski praksi pri rokovanju in setvi tretiranega semena:
– pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba ravnati na način,
da se preprečijo mehanske poškodbe semena in embalaže ter odpadanje
obloge s tretiranega semena,
– pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena,
– izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

Setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam
nevarna, se sme izvajati s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če
so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku
izstopajočega zraka v okolico. Pristojne službe ministrstva bodo v tem
času izvajale poostren nadzor nad uporabo FFS in setvijo tretiranega
semena koruze, zato se navedenih zahtev in priporočil dosledno držite in
jih izvajate.

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook