“MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZELENJADARSTVA V SLOVENIJI”

Z namenom povecati samooskrbo z zelenjavo, izboljšati povezanost pridelovalcev in najti razlicne poti pri
prodaji zelenjave višje kakovosti, Kmetijska zadruga Krka ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v
sodelovanju z Ambasado Kraljevine Nizozemske, organizirajo strokovni posvet z naslovom

»MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZELENJADARSTVA V SLOVENIJI«

Strokovni posvet bo v cetrtek, 29. novembra 2012, na GRM-u Novo mesto – center biotehnike in turizma,
Sevno 13, Novo mesto, Velika predavalnica – prizidek.
Udeležba na strokovnem posvetu je brezplacna. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite do 26. novembra do
12. ure na elektronski naslov eko.mkgp@gov.si

Za dodatne informacije poklicite Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – ga. Maja Žibert in ga. Sonja Jurcan,
telefon 01 478 9068.

DNEVNI RED STROKOVNEGA POSVETA
Ura Naslov Predavatelj
08:30 – 09:00 Prihod udeležencev, kava
09:00 – 09:30 Uvodni nagovor Jure Voncina, KZ Krka z.o.o.
dr. Martina Bavec, MKO
Jos Douma, ambasador
09:30 – 10:00 Predstavitev trženja zelenjave v KZ Krka Jure Voncina, direktor KZ Krka z.o.o.
10:00 – 10:45 Sodelovanje v verigi z ekološkimi proizvodi Marian Blom, Bionext
10:45 – 11:30 Povecanje produktivnosti v ekološki pridelavi
jagodicevja
Klaas Plas, svetovalec za zelenjadarstvo
11:30 – 12:15 Pridelava zelenjave v Sloveniji po letu 2013 Marjeta Bizjak, MKO
12:15 – 13:00 Opoldanski odmor za prigrizek z lokalnimi pridelki
13:00 – 13:30 Uredba o podpori za spodbujanje tržnega
združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih
proizvodov

Mojca Jakša, MKO
13:30 – 14:15 Problematika pridelave zelenjave v JV Sloveniji Natalija Pelko
KGZS, Zavod Novo mesto
14:15 – 15:00 Pridelava cebulnic v Sloveniji Miša Pušenjak
KGZS, Zavod Maribor
15:00 – 15:10 Zakljucek

Gospa Marian Blom prihaja iz Nizozemske in je vodja enote za znanje in inovacije pri organizaciji Bionext.
Bionext je organizacija za ekološko kmetovanje in prehrano, ki združuje vse deležnike v ekološki verigi
(ekološke pridelovalce, predelovalce, trgovce, potrošnike in raziskovalce) in katere osnovni namen je
povecanje ekološke pridelave in s tem rast trga z ekološkimi živili.

Gospod Klaas Plas prihaja iz Nizozemske in je neodvisen svetovalec za zelenjadrstva v Centralni Evropi.
Predavanje se šteje med izobraževanja za KOP ukrepe! Vljudno vabljeni!

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook