Kmetijstvo objavil

Na Griškem polju bo prva veternica

Prihodnje leto bodo postavili prvo
vetrnico, na vrnjeni kraški gmajni Agrarne skupnosti Dolenja vas pa bo
postavljenih kar 35 vetrnic

Upravna enota v Sežani je pred dnevi
izdala gradbeno dovoljenje za postavitev prve vetrnice, ki jo bo
investitor, družba Alpe Adria Energija iz Maribora, v sodelovanju z
nemškimi in avstrijskimi partnerji, postavil na Griškem polju nad
Dolenjo vasjo v občini Divača. 60-metrski stolp, ki je meril vetrne
razmere na tem območju, je dal namreč zelo dobre rezultate. Prva
vetrnica bo imela zmogljivost 1500 kilovatov, investicija vanjo pa bo
veljala 2,5 milijona evrov. Denar bodo zagotovili iz lastnih virov in z
bančnim kreditom.

Prva vetrnica naj bi začela delovati
prihodnje leto in ne bo poskusna, pač pa bodo na podlagi njenega
delovanja prilagodili druge vetrnice, ki jih bodo postavili še do 34.
Prvi vetrni steber bo visok do 100 metrov, razpon loput bo znašal 35
metrov. Gradnja bo trajala približno mesec dni, sledilo bo poskusno
obratovanje. Vendar za postavitev celotne elektrarne, ki bo izrabljala
moč vetra, potrebujejo gradbeno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo za
okolje in prostor. Vlagatelj računa, da mu ga bo uspelo pridobiti v
prihodnjih dveh letih.

Krajani gradnjo podpirajo

Zemljišča, na katerih bo v bodoče stal
energetski park, so v lasti Agrarne skupnosti Dolenja vas. Ta je pred
leti dobila vrnjenih 380 hektarjev kmetijskih zemljišč in polovico – kot
sami pravijo slabe zemlje, ki jo danes oddajajo v najem ovčerejcem, v
velikosti okrog 180 hektarjev – namenila za vetrne naprave. Vetrnice
reje ne bodo ogrozile, saj bodo rejci lahko pasli tako v času gradnje
kot po tem, zatrjuje nekdanji predsednik Agrarne skupnosti Danilo Suša.

Z investitorjem so se dogovorili za
najem in letno rento, ki bo odvisna od števila vetrnic, od količine
vetra oziroma burje in njene moči. Torej, večja ko bo proizvodnja, večja
bo renta in ta dogovor so prenesli tudi v pogodbo. Rento naj bi jim
investitor izplačeval dvakrat na leto. Imenovali pa so tudi devetčlansko
komisijo za spremljanje projekta in v njej so poleg članov Agrarne
skupnosti tudi predstavniki krajevne skupnosti Senožeče.

Domačini so bili presenečeni predvsem
zaradi pozitivnega odnosa, ki ga je investitor pokazal do njih v času
priprav na to veliko naložbo. Tudi v tem je najbrž razlog, da gradnji
niso nasprotovali, kot se to dogaja v marsikaterem velikem slovenskem
projektu.

Tudi za ovce dovolj prostora

Na Griškem polju se danes pase 500 do
600 ovac in tam bodo v prihodnje, kljub postavitvi vetrnic, lahko tudi
ostale. Investitorja prve slovenske elektrarne, ki jo bo poganjala moč
vetra, namreč ovce ne motijo. Postavil je le pogoj, da tega območja ne
bi pogozdovali, kar so s podpisom pogodbe obljubili tudi lastniki
Griškega polja. Tako bodo lahko člani Agrarne skupnosti Dolenja vas, ki
šteje 48 članov, kraško gmajno še naprej uporabljali za prvotne namene,
za pašo. Obenem bodo na njihovem polju proizvajali elektriko, saj bi
elektrarna, če bi delovala prav vse dni v letu s polno močjo, lahko dala
kar tretjino energije, ki je v slovensko elektro omrežje prispeva krška
jedrska elektrarna.

 Rosana Rijavec

Vir: Večer

OBJAVIL/A SIMON HALAS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook