Kmetijstvo objavil

Na javni tribuni o problemih v kmetijstvu

Po poročanju Gorenjskega glasa sta konec
prejšnjega tedna na javni tribuni v Cerkljah občinski odbor SDS Cerklje
in Strokovni svet SDS odprla razpravo s področja dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah in o aktualni kmetijski politiki. »Zaskrbljeni
smo nad razmerami v kmetijstvu, tudi naša pričakovanja glede ukrepanja
vlade so bila večja. Cene kmetijskih pridelkov so se drastično znižale,
med prejemniki socialnih pomoči je kar enajst odstotkov kmetov …,« je
dejal Franc Sušnik, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pri Strokovnem svetu SDS, in dodal, da so v Sloveniji
dopolnilne dejavnosti na kmetijah še slabo razvite, saj se z njimi
ukvarja le štiri odstotke kmetij, največ s strojnimi storitvami,
turistično dejavnostjo in predelavo kmetijskih pridelkov.

Ekonomski položaj hribovskih in gorskih
kmetij je možno izboljšati tudi s podeljevanjem koncesij za
gospodarjenje z državnimi gozdovi. Sergij Daolio, direktor sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov, je ob tem predstavil pred kratkim
objavljeni javni poziv kmetijam za pridobitev koncesije, za katero je
eden od pogojev, da lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi
predstavljajo zaokroženo celoto, ki ne presega dvesto hektarjev. Mark
Jaklič, svetovalec na področju ekološkega kmetovanja, je kmetom
predstavil različne možnosti prodaje pridelkov in izdelkov na domu,
poslanec Robert Hrovat pa je ugotavljal, da v tem mandatu sprejete
zakonske spremembe niso izboljšale položaja kmeta.

Na javni tribuni so ugotavljali, da bi v
Sloveniji veliko storili za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
če bi uveljavili enake pogoje, kot jih imajo na avstrijskem Koroškem,
poroča Gorenjski glas.

V Avstriji je tudi delo na domu bolj
uveljavljeno, saj ga je dovoljevalo že obrtno pravo v 19. stoletju, ki
je dovoljevalo vsakršno obrt vsakomur, ki je dopolnil 18 let. Tako so
izkušnje Avstrijcev boljše tudi na področju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, kjer ima prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov pomembno
vlog. Mleko, skuta, jajca, klobase in podobno se v Avstriji že od nekdaj
prodajajo neposredno kupcem, od 25.000 kmetijskih in gozdarskih obratov
na Koroškem se jih je že leta 2002 intenzivno ukvarjalo s proizvodnjo
in prodajo 18.000, okoli 3400 kmetij pa ponujajo v okviru turistične
dejavnosti 40.000 postelj. Pravna prodaja za neposredno prodajo je
davčna zakonodaja, ki predvideva pavšalno obdavčitev dohodkov do višine
400.000 evrov oziroma 150.000 evrov katastrskega dohodka, če pa kmetija
to vsoto preseže, mora voditi knjigovodstvo.

Na javni tribuni so kmetje v razpravi
opozorili predvsem na probleme pri preselitvi kmetij iz prostorsko
utesnjenih vaških središč na obrobje vasi, pri tem pa so se spraševali,
kdo to ovira. Branko Ravnik, generalni direktor direktorata za
kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu, ki je bil gost javne tribune, je
dejal, da sicer v zadnjem času zavirajo pozidavo najboljših kmetijskih
zemljišč, vendar pa kmetom želijo ustreči.

Vir: Gorenjski glas

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook