Na letnem posvetu zadružnikov izpostavili pomen poslovne povezanosti kmetov

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je bil danes na
XXXIX. Letnem posvetu zadružnikov. Na posvetu, ki se ga je udeležil tudi
častni pokrovitelj, predsednik RS, dr. Danilo Türk, je minister
poudaril, da so vsi ukrepi in spodbude kmetijske politike zaman brez
ustrezne poslovne povezanosti kmetov. Minister je udeležencem sicer
predstavil tudi prednostne naloge ministrstva.

Minister
Bogovič je prisotne opozoril, da bi ustrezna organiziranost in
povezanost slovenskih zadrug na nabavnem in prodajnem področju prinesla
slovenskim kmetom, predvsem zadružnikom, zelo veliko letne pozitivne
razlike. Zato je treba po njegovih besedah povečati stopnjo pripadnosti
članstva do svoje zadruge ter povečevati stopnjo konkurenčnosti in
povezovanja med zadrugami. Pri tem je minister izpostavil, da je
potrebno oblikovati modele gospodarskega povezovanja kmetij za
proizvodno, predelavo in trženje pomembnejših blagovnih skupin (npr.
zelenjadarstvo) ter pripraviti ukrepe za razvoj gospodarske
infrastrukture v kmetijstvu ter zadrug v okviru programa razvoja
kmetijstva za naslednje razvojno obdobje do leta 2020. Pri tem je treba
proučiti pravni sistem zadružništva predvsem z vidika potrebe po večji
odprtost zadrug za nove razvojne potrebe, preseganju teritorialne
pogojenosti delovanja in uvedbi zadružne revizije.

Minister
je prisotnim predstavil tudi prioritetna področja MKO, med katerimi je
izpostavil večjo samooskrbo z varno in kakovostno hrano, povečanje
konkurenčne sposobnosti, aktivno zemljiško politiko, okrepitev
agroživilske verige, aktivnejšo vlogo Sklada kmetijskih zemljišč in
izboljšanje gozdno – lesne verige. Pri tem pa je opozoril na prioritetna
okoljska področja, ki so do sedaj spadala pod drugo ministrstvo. V
okviru prednostnih nalog MKO v letošnjem letu pa je minister izpostavil
izvajanje subvencijskih kampanj, ekološko kmetovanje, promocijo hrane iz
bližine in reformo SKP. Pri tem pozdravlja dejstvo, da se nadaljuje s
plačili, vezanimi na proizvodnjo. »Tu se bomo morali znotraj teh
strateških usmeritev tudi zelo jasno opredeliti, kam jih bomo usmerili
znotraj okvirja, ki je jasno določen,« je ocenil minister in kot velik
problem izpostavil enotno plačilo. Sicer pa minister pozdravlja tudi
ukrepe za male kmetije in poenostavitev birokratskih postopkov, ob tem
pa želi čim bolje na evropski ravni definirati opredelitev »aktivnega
kmeta«. Minister se je dotaknil tudi dosedanjega črpanja evropskih
sredstev. Kot je ocenil, zaenkrat ni nobenih bojazni, da pridobljena
sredstva, ki nam pripadajo, ne bi mogli v tem obdobju do leta 2015, v
tistem zamiku znotraj finančne perspektive 2007-2013 počrpati. Bo pa
treba ponjegovih besedah pospešiti prizadevanja v kohezijskem delu.
Obenem pa si bo minister tudi prizadeval, da v okviru slovenskega
proračunska ohrani nedotaknjena sredstva za kmetijstvo.

Posveta se
je poleg predsednika Državnega sveta, Blaža Kavčiča in predsednika
Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, mag. Dejana
Židana, v udeležil tudi predsednik RS, dr. Danilo Türk. Predsednik je v
uvodnem delu poudaril, da je zadružništvo pomemben del odgovorov na
vprašanja o izhodu iz krize, pri tem pa je kot temeljne naloge
kmetijstva in zadružništva izpostavil povečanje ravni samooskrbe, boljše
gospodarjenje z gozdovi ter varovanje naravnega okolja in kmetijskih
zemljišč.

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook